Sök

Sök

Militära professionen: Rekrytering, förmåga att behålla personal och urvalssystemutveckling

Personalförsörjningen är en av Försvarsmaktens (FM) viktigaste långsiktiga frågor. Projektet handlar bland annat om att följa rekryteringsutvecklingen, i termer av kvantitet och kvalitet, för att kunna observera förändringar och föreslå eventuella åtgärder.

I verksamheter där människor involveras blir det allt viktigare att rätt person är på rätt plats för att effektivt bidra till verksamhetens mål och visioner. Personerna som rekryteras och anställs behöver besitta egenskaper och attityder som går i linje med FMs värdegrund. Därmed blir det betydelsefullt att validera de urvalsprocesser som används samt att utveckla, pröva och implementera mätinstrument. En annan viktig aspekt handlar om förmågan att behålla den personal man rekryterar. FM har haft en relativt hög avgångstakt för kontinuerligt anställda soldater och sjömän.

I och med införandet av värnplikt behöver rekryter också motiveras att fortsätta sitt engagemang i FM efter avslutad utbildning. Även officerare på olika nivåer behöver trivas och mår bra för att prestera så väl som möjligt. Ledarskap lyfts fram som betydelsefullt för att få individer att utveckla ett engagemang för FM men också för att trivas med sitt arbete. Det är betydelsefullt att FM har kunskap om hur de skapar goda förutsättningar för ledare att utöva ett utvecklande ledarskap och att medarbetare vet hur de ska bemöta upplevt destruktivt ledarskap.

Delprojekt

Rekryteringsunderlaget

Hur ser rekryteringsunderlagets fysiska och psykiska kvaliteter ut och kan rekryterings- och urvalsprocessen förbättras?

Validering av officersprogrammets urvalsprocess

Är urvalsprocessen till Officersprogrammet valid och träffsäker?

Destruktivt ledarskap

Vilka individuella och organisatoriska destruktiva- respektive konstruktiva faktorer och processer (exempelvis attityder, kultur, normer) kan identifieras som bidrar till utövande av konstruktivt respektive destruktivt ledarskap? Hur kan underställda bemöta ett upplevt destruktivt ledarskap på ett funktionellt sätt? Hur kan Försvarsmakten skapa förutsättningar för gott ledarskap och medarbetarskap för att påverka medarbetares effektivitet och vilja att stanna i FM?

Utvärdering och utveckling av chefsurvalsgrupp (CUG)

Är urvalsprocessen till CUG valid och träffsäker? Hur kan processen förbättras?

Moralisk integritet

Vilken betydelse har moralisk integritet vid rekrytering och urval? Hur kan moralisk integritet mätas och vilket samband har moralisk integritet med arbetsrelaterade utfall så som kontraproduktivt beteende. Delprojektet sker i samarbete med Direct General Military Personnel Research & Analysis, Canada (DGMPRA).

Forskningen genomförs inom ramen för Försvarsmaktens program Forskning och teknikutveckling.

Ansvarig institution

Institutionen för ledarskap och ledning

Samarbetspartners

Finansiering

Försvarsmakten

Pågår

2022-2024

Dela:
Publicerad 2022-02-11 Uppdaterad 2023-02-09