Sök

Sök

Registrering för nya studenter och programstudenter öppnar

Som ny student behöver du registrera dig på din kurs eller ditt program. Detta är obligatoriskt och krävs för att du ska behålla din plats.

Du registrerar dig i studiedokumentationssystemet Ladok. Registrering är obligatoriskt för dig som antagits i urval 1 eller urval 2 och krävs för att du ska behålla din plats. Har du blivit reservantagen gör Försvarshögskolan registreringen åt dig.

För dig som antas under urval 1 eller urval 2 till höstterminen 2021 öppnar registreringen kl. 10.00 den 16 augusti och stänger den 22 augusti. Därefter öppnar registreringsperioden för reservantagna.

Programstudenter som ska fortsätta på termin 3 och 5 ska också registrera sig.

Till registrering

Du som är antagen med villkor kan inte registrera dig innan ditt villkor tagits bort i antagningssystemet. För att kunna registrera dig behöver du kontakta Försvarshögskolans antagningshandläggare så fort du uppfyller villkoret. De kontrollerar då din behörighet så att du kan registrera dig.

Läs mer på : Antagen med villkor

För dig som är ny student vid Försvarshögskolan har vi gjort en checklista. Antagen till utbildning - checklista

Mer information

Datum: 16 augusti 2021—22 augusti 2021
Tid: 10.00—23.30
Dela: