Sök

Sök

Nya regler för anstånd med studiestart och studieuppehåll

Rektor har fastställt nya regler för anstånd med studiestart och studieuppehåll som omfattar studenter på anslagsfinansierad utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Studenter som har särskilda skäl kan få sin studiestart uppskjuten. Reglerna har förtydligats med att studenter på Officersprogrammet som beviljas anstånd behöver genomgå en förnyad godkänd säkerhetsprövning och uppfylla kraven enligt säkerhetsskyddslagen och säkerhetskyddsförordningen när de önskar återuppta sina studier. Reglerna finns att läsa på https://www.fhs.se/studentportalen/studera/mina-studier/pausa-eller-avbryta-studier/studieuppehall.html

Sidinformation

Publicerad:
2021-04-08
Senast uppdaterad:
2021-04-08
Dela: