Sök

Sök

Universitetskanslersämbetet kritiserar lärosätet

Försvarshögskolan har i ett tillsynsärende fått kritik från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) för att högre militär utbildning likställs med vetenskaplig kompetens.

Tidigare i år kontaktade en grupp av Försvarshögskolans professorer UKÄ då man ansåg att lärosätet gjort en felaktig tolkning av Försvarshögskolans förordning och därmed gick emot vissa delar av högskolelagen (kapitel 2, paragraf 6).

UKÄ fattade den 19 oktober beslutet att lärosätets uttolkning inte stämmer Pdf, 381.9 kB. och har gett lärosätet i uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder.

En arbetsgrupp är tillsatt för att arbeta fram konkreta förslag på vilka roller och uppdrag där det krävs vetenskaplig kompetens (disputerad). Detta ligger till grund för lärosätets svar till UKÄ. Alla detaljer är därmed inte klara ännu men rektor kommenterar frågan så här:

– UKÄ:s beslut är glasklart. Vi rättar oss efter det. Det får konsekvenser för vår organisation och vem som kan ha vissa uppdrag och fatta vissa beslut, säger rektor Robert Egnell.

– Det är först när åtgärdsförslagen är klara som vi kan kommentera ärendet i detalj.

Ärendet har även nåt media. Svenska Dagbladet kommenterar på ledarplats ärendet.
Försvarshögskolans kommentar till SvD:s ledare.

Sidinformation

Publicerad:
2021-11-16
Senast uppdaterad:
2021-11-18
Dela: