Sök

Sök

Alla nya deltagare på Högre officersprogrammet samlade i Sverigesalen under inryckningsveckan. Foto: Mikkel Örstedholm

Inryckning för 157 nya deltagare på Högre officersprogrammet

Måndagen den 8 augusti välkomnade Försvarshögskolan 157 nya studerande vid Högre officersprogrammet (HOP). Och för första gången på två pandemiår genomfördes inryckningsveckan på plats.

Det är femte kullen HOP:are, som de populärt kallas, som i början av augustsi tog plats och fyllde Sverigesalen på Försvarshögskolan. De är särskilt utvalda av förbandschefer runt om i landet och av Försvarsmaktens högkvarter för att gå denna utbildning, som är den enda i sitt slag.

Nästa steg i karriären

Utbildningen ges både som en ettårig magister i krigsvetenskap för de som ska befordras till major eller örlogskapten, och som en tvåårig master i krigsvetenskap för de som ska befordras till överstelöjtnant/kommendörkapten. Av de som nu påbörjar sina studier ska 95 gå den ettåriga utbildningen och 62 den tvååriga.

Officerare från andra länder

I varje årskurs deltar officerare från andra länder på inbjudan av Försvarsmakten. I årets HOP-master är Finland, Litauen och Norge representerade och de genomför utbildningen på svenska.

Inryckningsveckan bestod av olika introduktionsaktiviteter med fokus på att deltagarna ska lära känna varandra, avdelningen och gruppen. Även den första kursen i ämnet ledarskap och ledning påbörjas nu.

Försvarshögskolan hälsar alla nya HOP:are varmt välkomna!

Läs mer om Högre officersprogrammet.

Sidinformation

Publicerad:
2022-08-19
Senast uppdaterad:
2022-08-19
Dela: