Sök

Sök

Kursstart för 211 nya kadetter på Officersprogrammet

Fredagen den 19 augusti välkomnades de nya studenterna på Officersprogrammet. Årets kursstart är den 230:e kursen förlagd vid Militärhögskolan Karlberg.

Försvarshögskolans nya studenter på Officersprogrammet (OP) välkomnades av vicerektor och brigadgeneral Anders Persson och programledningen den 19 augusti.

– Det är jättekul att få ta emot ännu ett gäng. Officersutbildningen är central för att möta Försvarsmaktens behov. Programmet är Försvarshögskolans kärna och till antalet studenter den största verksamheten säger överste Stefan Smedman, programchef för Officersprogrammet.

De 211 studenterna inleder programmets sex terminer med fem veckor gemensam introduktionskurs och fortsätter därefter sina studier med antingen krigsvetenskaplig-, nautisk- eller militärteknisk inriktning. OP 2022-25 är den 230:e kursen förlagd vid Militärhögskolan Karlberg.

Yrkesutbildning med examen på grundnivå

Officersprogrammet ger yrkesexamen på grundnivå och omfattar 180 högskolepoäng. I programmet ingår ämnena krigsvetenskap, ledarskap och ledning samt försvarssystem. Beroende på inriktning möter studenterna även områden som språk, operativ juridik, fysiskt stridsvärde och nautik.

En blandning av studenter

Medelålder på studenterna som börjar första terminen nu är 22,3 år. Av de 211 antagna kommer 85 direkt från värnplikt, 47 är kvinnor och 164 män. Antalet kvinnor har ökat något sedan fjolårets programstart, fastän det totala antalet minskat från 247 antagna 2021 till 211 antagna 2022.

Försvarshögskolan hälsar alla nya OP:are varmt välkomna!

Officersprogrammet

Sidinformation

Publicerad:
2022-08-19
Senast uppdaterad:
2022-08-19
Dela: