Sök

Sök
Exempelbild som ska bytas ut

Årets alumner 2023

Överstelöjtnant Marcus Rosened, chef på Arméstabens operationssektion i Enköping och Jacob Birkenland, globalt ansvarig för press och public affairs på Skanska är årets alumner 2023 vid Försvarshögskolan.

Insatser för samhället prisas

Försvarshögskolans pris Årets alumn uppmärksammar de insatser som alumnerna gör för samhället. I år går priset till två alumner; Marcus Rosened och Jacob Birkeland.

Utnämningarna uppmärksammas vid Försvarshögskolans Alumnåterträff 2023, 23 november kl 17-18.

Motiveringar

Jacob Birkelands stora intresse för samhället och de vägval vi gemensamt ställs inför, både nationellt och internationellt, har lagt grunden för en imponerande karriär. Han har bland annat arbetat med försvars- och säkerhetspolitiska frågor i riksdagen, gjort militärtjänstgöring, deltagit i den svenska försvarsmaktens insats i Afghanistan, varit pressansvarig på utrikesdepartementet samt haft ledande befattningar inom press och ”public affairs” i multinationella företag. I hans engagemang och uppdrag utgör skärningspunkten mellan det offentliga och näringslivet den röda tråden.

Marcus Rosened är en föregångsman för officerskåren i allmänhet och för alumner från Högre officersprogrammet i synnerhet. Som främste företrädare i samordningen av arméns stöd till Ukraina, uppvisar han en omfattande helhetsförståelse för de olika ledningsnivåernas målsättningar, riktlinjer och arbetsmetoder. Marcus Rosened har kognitiv spänst, stabsetik, stabsdisciplin och förmågan att kombinera militär logik med förvaltningslogik. Han behärskar till fullo Högre officersprogrammets båda symboliska grundattribut – pennan och svärdet.

Utmärkelsen Årets alumn delas ut till en eller två alumner per år. En jurygrupp bestående av rektors ledningsgrupp bedömer nomineringarna och utser Årets alumn. Rektor är juryordförande och har utslagsröst vid oenighet.

Kriterier och nominering

Årets alumner 2023

Sidinformation

Publicerad:
2023-11-22
Senast uppdaterad:
2023-12-19
Dela: