Sök

Sök

Engelska för Natosammanhang

Är du bekant med militär terminologi på engelska sedan innan och önskar fördjupa dina kunskaper inom ett specifikt område? Då är kursen Engelska i Natosammanhang något för dig.

Kursen riktar sig till dig som arbetar, eller kommer att arbeta, i en militär internationell kontext där du använder specifik militär terminologi som exempelvis en stab eller i Natosamarbeten.

Kursen är skapad för att du ska utveckla förmågor för att kommunicera, både verbalt och skriftligt, i en internationell kontext, språkligt, men även med hänsyn till interkulturella aspekter för svenskar inom försvarssektorn. Nedan följer exempel på områden som kursen har behandlat.

  • Begära ut information, exempelvis rapporter.
  • Föreslå och rekommendera lösningar, förändringar, eller handlingar.
  • Förhandla och koordinera uppdrag.
  • Hantera känsliga ämnen.
  • Bygga sociala relationer i en internationell miljö.

Innan kursstart görs en behovsanalys för att rikta innehållet kan bli till dina och övriga deltagares arbetsområden. Om du har behovet att få en riktad kurs endast med dina arbetsområden rekommenderas du en skräddarsydd kurs genom att kontakta sprak@fhs.se

Utbildningens upplägg

Kursen genomförs på plats under två dagar, och däremellan distans med för- och efterarbete. Under de två platsbaserade dagarna ligger fokus på kommunikation och applicering av det material som arbetats med i för- och efterarbete. Arbetet som genomförs på distans är beräknat att ta cirka 6 timmar inför varje tillfälle.

Planerade lektionstillfällen under höstterminen är under vecka 39, samt vecka 43.

Planerade lektionstillfällen under vårterminen är under vecka 11, samt vecka 14.

Är du intresserad av en mer generell kurs i militär engelska som sträcker sig över längre tid rekommenderar vi Engelska för försvars- och säkerhetssektorn

Är du intresserad av att arbeta mer självständigt och utan obligatoriska sammankomster, med fokus på skrift i operationella kontexter rekommenderar vi Military Operational Writing

Bokningsvillkor

Kursen kan beställas av en juridisk person, t.ex. ett företag eller en organisation. En privatperson eller en enskild firma kan inte vara beställare av uppdragsutbildning. Det är Förordningen för uppdragsutbildning vid statliga högskolor och universitet, SFS 2002:760, som reglerar detta.

Utbildningsnivå

Annan

Poäng

Ej poäng

Startperiod

HT-24

Undervisningsform

Campus

Undervisningsspråk

Engelska

Kostnad

4500 kronor

Studietakt

Enstaka dagar

Typ

Uppdrag

Kontakt

Har du frågor om kursen ta kontakt med Språkcentrum.

Du når oss på e-post: sprak@fhs.se

Dela:
Publicerad 2024-05-27 Uppdaterad 2024-05-30