Sök

Sök

Ryska för säkerhets- och försvarssektorn

Lär dig ryska för militära och säkerhetsrelaterade sammanhang. Våra språkkurser finns för både nybörjare och avancerade deltagare och vi vänder oss till dig inom säkerhets- och försvarssektorn. Kursernas innehåll sträcker sig från allmän språkfärdighet, kommunikation, kulturella seder till militärt fackspråk.

Ryska är det största av de slaviska språken och talas idag av 167 miljoner invånare, med talare främst i tidigare sovjetiska delrepubliker såsom Estland, Lettland, Litauen och Ukraina. Ryska är även ett av de sex officiella språken i FN, och med det rådande säkerhetsläget har ryska fått en större betydelse.

Utbildningarnas upplägg

Våra språkutbildningar går på distans med lektioner online. Utbildningen sker från lärplattformen Canvas och grundar sig i lärarledda lektioner men även i att du själv bestämmer när du har tid att göra vissa uppgifter och förberedelser. Skulle du missa ett tillfälle finns möjlighet att självständigt arbeta med uppgifterna online och ta igen det som du eventuellt missat.

I våra kurser i ryska kommer du att utveckla och bygga dina kunskaper inom generella och militärspecifika områden. I varje kurs får du lära dig vokabulär, grammatik, utveckla förståelsen av talat och skriftligt språk, samt kulturell förståelse för hur du bör agera i sammanhang där ryska talas.

Kurslitteratur

Vi använder oss av vår egen litteratur, Davaj, utvalda artiklar samt Mozjno! textbok och övningsbok. All kurslitteratur ingår i priset och den tillhandahålls en vecka innan kursstart. Under kursen har du tillgång till extramaterial på vår lärplattform Canvas, där du självständigt kan fördjupa dig inom specifika områden. Efter avslutad kurs har du tillgång till Canvas i två år med möjlighet att repetera kursens material och vokabulär.

 • Ryska grund använder sig av Davaj
 • Ryska 1-3 använder sig av Mozjno!
 • Ryska 4-6 använder sig av material som tillhandahålls av läraren.

Nivåer

Vi erbjuder ryska i nivåerna grund-6 som motsvarar A1-C1. Klicka nedan för mer information om vad varje kurs innehåller. Om du inte läst ryska hos oss tidigare kommer du, innan kursstart, att bli kontaktad av en lärare för nivåindelning.

Kursen ger grundläggande kunskaper i ryska och inleds med inlärning av det kyrilliska alfabetet. Det ryska språket behandlas i muntlig och skriftlig kommunikation genom läsning av kortare texter och övning i muntlig produktion. Studiet av grammatik är genomgående och inriktas mot tillämpning. Du blir placerad i Ryska grund om du aldrig läst ryska innan.

Kursen går på tisdagar 09.00-10.30

Lärandemål efter godkänd kurs:

 • Uppvisa kunskaper i det kyrilliska alfabetet.
 • Uppvisa kunskaper i ryskans ordförråd.
 • Uppvisa kunskaper i ryskt uttal.
 • Uppvisa kunskaper i allmän och rysk grammatik.
 • Använda det ryska språket på nivå A1 enligt den europeiska referensramen, både i läs- och hörförståelse, muntlig och skriftlig interaktion och produktion, även i vissa militära sammanhang.
 • Tillämpa kunskaper om språkets uppbyggnad.

Specifika lärandemål för kursen:

 • Lära in det kyrilliska alfabetet, det vill säga kunna skriva tryckbokstäverna, samt känna till något om rysk skrivstil.
 • Lära sig grunderna i rysk ordbildning, formlära, ljudlära och uttal.
 • Tillgodogöra sig nödvändig terminologi inom den allmänna grammatiken.
 • Börja förstå hur det ryska språket är strukturerat och lära sig något om grunderna i rysk grammatik.
 • Kunna tillämpa kunskaperna i tal och skrift, samt förstå enklare tal och skrift inom en rad vardagssituationer, men även militära situationer.
 • Ha kunskaper om ryskt namnskick.
 • Ha viss kunskap om hur man ställer och besvarar frågor.
 • Bygga upp ett ordförråd.

Kursen riktar sig till dig som behärskar det kyrilliska alfabetet, samt har basal kunskap i rysk grammatik och språkanvändning. Det ryska språket behandlas i muntlig och skriftlig kommunikation genom läsning av kortare texter och övning i muntlig produktion. Studiet av grammatik är genomgående och inriktas mot tillämpning. Du blir placerad i Ryska 1 om du läst Ryska grund eller motsvarande.

Kursen går på tisdagar 13.15-14.45

Lärandemål efter godkänd kurs:

 • Uppvisa kunskaper om det kyrilliska alfabetets grafiska, fonologiska och fonetiska uppsättning.
 • Uppvisa kunskaper i ryskt uttal.
 • Uppvisa kunskaper i rysk grammatik.
 • Utöka ordförrådet, även inom den militära sektorn.
 • Använda det ryska språket på nivå A1 enligt den europeiska referensramen, både i läs- och hörförståelse, muntlig och skriftlig interaktion och produktion.
 • Tillägna sig förmåga att översätta enkla texter till och från ryska.
 • Tillägna sig förmåga att uttrycka sig enkelt på ryska om vissa vardagliga ämnen.
 • Tillämpa kunskaper om språkets uppbyggnad

Specifika lärandemål för kursen:

 • Uppvisa kunskaper om det kyrilliska alfabetets grafiska, fonologiska och fonetiska uppsättning.
 • Uppvisa kunskaper om rysk ordbildning, formlära, ljudlära och uttal.
 • Uppvisa kunskaper i rysk grammatik.
 • Ha kunskap om hur man ställer och besvarar frågor.
 • Utöka ordförrådet.
 • Kunna tillämpa kunskaperna i tal och skrift, samt i enklare tal och skrift inom en rad vardagssituationer.

Det ryska språket behandlas i muntlig och skriftlig kommunikation genom läsning av kortare texter och övning i muntlig produktion. Studiet av grammatik är genomgående och inriktas mot tillämpning. Du blir placerad i Ryska 2 om du läst Ryska 1 hos oss, eller motsvarande.

Kursen går på onsdagar 09.00-10.30

Lärandemål efter godkänd kurs:

 • Uppvisa kunskaper om det kyrilliska alfabetets grafiska, fonologiska och fonetiska uppsättning.
 • Uppvisa kunskaper i ryskt uttal.
 • Uppvisa kunskaper i rysk grammatik.
 • Utöka ordförrådet.
 • Använda det ryska språket på nivå A2 enligt den europeiska referensramen, både i läs- och hörförståelse, muntlig och skriftlig interaktion och produktion.
 • Tillägna sig förmåga att översätta enkla texter till och från ryska.
 • Tillägna sig förmåga att producera texter och dialog självständigt.
 • Tillägna sig förmåga att uttrycka sig enkelt på ryska om vissa vardagliga ämnen.
 • Tillägna sig förmåga att ställa frågor och svara på ryska.
 • Tillämpa kunskaper om språkets uppbyggnad.

Specifika lärandemål för kursen:

 • Uppvisa kunskaper om det kyrilliska alfabetets grafiska, fonologiska och fonetiska uppsättning.
 • Uppvisa kunskaper om rysk ordbildning, formlära, ljudlära och uttal.
 • Uppvisa kunskaper i rysk grammatik.
 • Ha kunskap om hur man ställer och besvarar frågor.
 • Utöka ordförrådet.
 • Kunna tillämpa kunskaperna i tal och skrift, samt i enklare tal och skrift inom en rad vardagssituationer.

Det ryska språket behandlas i muntlig och skriftlig kommunikation genom läsning av kortare texter och övning i muntlig produktion. Studiet av grammatik är genomgående och inriktas mot tillämpning. Kursen summerar den ryska grammatik som nybörjarnivån omfattar och som utgör kunskapsbas för fortsättningsnivån. Du blir placerad i Ryska 3 om du läst Ryska 2 hos oss, eller har motsvarande kunskaper.

Kursen går onsdagar 13.15-14.45

Lärandemål efter godkänd kurs:

 • Uppvisa kunskaper om det kyrilliska alfabetets grafiska, fonologiska och fonetiska uppsättning.
 • Uppvisa kunskaper i ryskt uttal.
 • Uppvisa kunskaper i rysk grammatik.
 • Utöka ordförrådet.
 • Använda det ryska språket på nivå A2 enligt den europeiska referensramen, både i läs- och hörförståelse, muntlig och skriftlig interaktion och produktion.
 • Tillägna sig förmåga att översätta enkla texter till och från ryska.
 • Tillägna sig förmåga att producera texter och dialog självständigt.
 • Tillägna sig förmåga att uttrycka sig på ryska om vissa vardagliga ämnen.
 • Tillägna sig förmåga att ställa frågor och svara på ryska.
 • Tillämpa kunskaper om språkets uppbyggnad.
 • Producera texter och dialog självständigt.

Specifika lärandemål för kursen:

 • Uppvisa kunskaper om det kyrilliska alfabetets grafiska, fonologiska och fonetiska uppsättning.
 • Uppvisa kunskaper om rysk ordbildning, formlära, ljudlära och uttal.
 • Uppvisa kunskaper i rysk grammatik.
 • Ha kunskap om hur man ställer och besvarar frågor.
 • Utöka ordförrådet.
 • Kunna tillämpa kunskaperna i tal och skrift, samt i enklare tal och skrift inom en rad vardagssituationer.
 • Producera texter och dialog självständigt.

Det ryska språket behandlas i muntlig interaktion och skriftlig kommunikation genom läsning och grammatisk analys av kortare texter, samt genom övningar. Dessutom ingår militär terminologi. Du blir placerad i Ryska 4 om du har läst Ryska 3 hos oss, eller har motsvarande kunskaper.

Schema meddelas i samband med kursstart och undervisningen är planerad till torsdagar eller fredagar.

Lärandemål efter godkänd kurs:

 • Fördjupa och tillämpa kunskaperna i grammatik.
 • Utöka dels det allmänna, dels det militära ordförrådet.
 • Använda det ryska språket på nivå B1-B2 enligt den europeiska referensramen i läs- och hörförståelse, samt i muntlig och skriftlig produktion.
 • Tillämpa grammatiska kunskaper genom, skrivövningar, läsning och översättning av texter, samt genom egen muntlig och skriftlig produktion.
 • Förstå talad och skriven ryska på given nivå.

Bokningsvillkor

Kursen kan beställas av en juridisk person, t.ex. ett företag eller en organisation. En privatperson eller en enskild firma kan inte vara beställare av uppdragsutbildning. Det är Förordningen för uppdragsutbildning vid statliga högskolor och universitet, SFS 2002:760, som reglerar detta.

Utbildningsnivå

Annan

Poäng

Ej poäng

Startperiod

HT-24

Omfattning

12 tillfällen a 90 minuter under 12 veckor.

Undervisningsform

Distans

Ort

Stockholm

Kostnad

8 000 kronor.

Studietakt

Enstaka dagar

Övrigt

Vårens språkkurser startar v.6.

Typ

Uppdrag

Kontakt

Har du frågor om kursen ta gärna kontakt med oss.

Du når oss på e-post: sprak@fhs.se

Dela:
Publicerad 2020-06-09 Uppdaterad 2024-05-29