Sök
  • Start
  • Statsvetenskap inriktning krishantering och säkerhet – grundkurs

Statsvetenskap inriktning krishantering och säkerhet – grundkurs

Vad är en stat och hur skiljer den sig från en nation? Vad kännetecknar en demokrati, och kan USA, Sverige och Kina räknas som demokratier? En världsbild som du kanske tar för självklar kastas om när vi diskuterar olika perspektiv på begrepp som demokrati, stat, nation och rättvisa.

Ett tryggt och säkert samhälle bygger på en framgångsrik säkerhetspolitik och krisberedskap. Utan en sådan blir konsekvenserna av hot, olyckor och katastrofer betydligt större. Den här kursen ger dig grunderna i krishantering och säkerhet ur ett statsvetenskapligt perspektiv.

Vad kan grundkursen i statsvetenskap leda till?

Grundkursen ger dig en introduktion och förståelse för hur vårt samhälle är uppbyggt. Den gör dig också behörig till vidare studier inom ämnet. I grundkursen utvecklar du också ditt kritiska tänkande. Du får en bättre förståelse för samhällsdebatten inom området, och blir bättre på att ifrågasätta det som utges för att vara sanning.

Utbildningens innehåll

Under kursen lär du dig grundläggande teorier inom säkerhetspolitik och den förändring som svensk säkerhetspolitik har genomgått sedan det kalla krigets slut. Du lär dig hur Sverige, EU och andra länder är uppbyggda och hur det ökade samarbetet mellan nationer har påverkat säkerhetspolitiken.

Med exempel från historien och vår nutid lär du dig vad som gör ett samhälle sårbart, vad som ger en förmåga att motstå kriser och hur samhället kan återhämta sig efteråt.

Praktisera det du lärt dig i rollspel

Kursen blandar teori med praktiska övningar och interaktiva moment. Du kommer till exempel flera gånger få praktisera det du lärt dig i rollspel, något som är unikt för Försvarshögskolan. Ett exempel kan vara att hantera en kris, baserad på en verklig händelse. Du får testa hur det är att bedöma risker, samarbeta och fatta beslut under press. Samtidigt som ni ska ta hänsyn till de sociala, politiska, organisatoriska och juridiska utmaningar som beslutsfattare vanligen ställs inför.

Utbildningsnivå

Grundnivå

Poäng

30

Startperiod

VT-22

Startvecka

Vecka 03

Slutvecka

Vecka 22

Behörighet

Samhällskunskap A samt Engelska B alternativt Engelska 6, eller Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2.

Undervisningsform

Normal

Ort

Stockholm

Undervisningsspråk

Svenska

Studietakt

100%

Urval

Betyg 67%, Högskoleprov 33%.

Typ

Fristående

Dela:
Publicerad 2020-03-05 Uppdaterad 2021-10-15