Sök

Sök

Statsvetenskap inriktning krishantering och säkerhet – grundkurs

Vad är en stat och hur skiljer den sig från en nation? Vad kännetecknar en demokrati, och kan USA, Sverige och Kina räknas som demokratier? En världsbild som du kanske tar för självklar kastas om när vi diskuterar olika perspektiv på begrepp som demokrati, stat, nation och rättvisa.

Ett tryggt och säkert samhälle bygger på en framgångsrik säkerhetspolitik och krisberedskap. Utan en sådan blir konsekvenserna av hot, olyckor och katastrofer betydligt större. Den här kursen ger dig grunderna i krishantering och säkerhet ur ett statsvetenskapligt perspektiv.

Vad kan grundkursen i statsvetenskap leda till?

Grundkursen ger dig en introduktion och förståelse för hur vårt samhälle är uppbyggt. Den gör dig också behörig till vidare studier inom ämnet. I grundkursen utvecklar du också ditt kritiska tänkande. Du får en bättre förståelse för samhällsdebatten inom området, och blir bättre på att ifrågasätta det som utges för att vara sanning.

Utbildningens innehåll

Under kursen lär du dig grundläggande teorier inom säkerhetspolitik och den förändring som svensk säkerhetspolitik har genomgått sedan det kalla krigets slut. Du lär dig hur Sverige, EU och andra länder är uppbyggda och hur det ökade samarbetet mellan nationer har påverkat säkerhetspolitiken.

Med exempel från historien och vår nutid lär du dig vad som gör ett samhälle sårbart, vad som ger en förmåga att motstå kriser och hur samhället kan återhämta sig efteråt.

Praktisera det du lärt dig i rollspel

Kursen blandar teori med praktiska övningar och interaktiva moment. Du kommer till exempel flera gånger få praktisera det du lärt dig i rollspel, något som är unikt för Försvarshögskolan. Ett exempel kan vara att hantera en kris, baserad på en verklig händelse. Du får testa hur det är att bedöma risker, samarbeta och fatta beslut under press. Samtidigt som ni ska ta hänsyn till de sociala, politiska, organisatoriska och juridiska utmaningar som beslutsfattare vanligen ställs inför.

Anmälningskod

24101

Studietakt

100%

Poäng

30

Startperiod

VT 2024

Studieperiod

2024 vecka 3 - 22

Utbildningsnivå

Grundnivå

Studieform

Campus

Typ

Fristående kurs

Behörighet

Sh A samt Eng B (Områdesbehörighet 6/A6)

Plats

Stockholm

Undervisnings­språk

Undervisningen bedrivs på svenska.

Kontakt

Har du frågor om kursen ta kontakt med Studievägledarna.

Du når oss på e-post: studievagledning@fhs.se

Upptäck Försvarshögskolan

Att läsa statsvetenskap

Är du intresserad av fredsfrågor och civil beredskap? Vill du veta mer om faktorerna bakom cyberattacker och terrorism? Funderar du på hur man skapar säkerhet, vem den är till för, vilka som...

Försvarshögskolan är det enda lärosätet i Sverige där civila och militära perspektiv på försvar, krishantering och säkerhet möts. Här ska du plugga om du vill jobba med morgondagens kriser...

Rasmus Lindstedt

Rasmus pluggar statsvetenskap

Rasmus Lindstedt läser på statsvetenskapsprogrammet och sporras av skolans höga anseende, samtidigt som det ger en trygghet inför framtiden. Han uppskattar blandningen av civila och militära...

Herman Mostafa

Hermans väg till drömjobbet

Från fotbollsgymnasiet i Karlskrona till att arbeta med Sveriges skydd mot informationspåverkan. Herman Mostafa lät specialintresset leda honom hela vägen in i mål.

I händelsernas centrum

Studenterna som läser statsvetenskap på Försvarshögskolan kan söka till en mängd olika praktikplatser. Sara Attar gör sin praktik på internationella sekretariatet på Utbildningsdepartementet...

Dela:
Publicerad 2023-09-19 Uppdaterad 2023-10-17