Sök

Sök

Trender och tendenser inom våldsbejakande extremistmiljöer

Fortbildningen syftar till att öka deltagarnas kunskaper om olika våldsbejakande extremismmiljöer, deras ideologiska målsättning, samt trender och tendenser inom miljöerna. Den syftar också till att belysa vilka utmaningar dessa miljöer utgör för det svenska demokratiska samhället.

Dessa utmaningar belyses genom specifika fallstudier och en fördjupad kunskap om LVU-kampanjen, koranbränningar och Israel-Hamas kriget och hur dessa påverka det försämrade säkerhetsläget i Sverige, samt utmaningar med ensamagerande gärningspersoner inom radikalnationalistiska miljöer. Även kunskap om, och utmaningar kring, finansiering av extremistmiljöer diskuteras. Avslutningsvis fokuserar fortbildningen på lärdomar och olika möjliga åtgärder.

Innehåll

  • Introduktion om våldsbejakande extremism och olika extremistmiljöer
  • LVU-kampanj
  • Koranbränningar
  • Israel-Hamas kriget
  • Lokal otillbörlig påverkan med fokus på radikalnationalistiska miljöer
  • Finansiering av extremism
  • Slutsatser, konsekvenser och olika åtgärder

Kursen avslutas med skrivandet av uppsats baserad på ett av momenten i kursen. Deltagarbevis utdelas efter avslutad kurs.

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till anställda inom offentlig sektor. Dessutom är fortbildningen avsedd för beslutsfattare och handläggare med ansvar för och uppgifter inom arbetet med att förebygga våldsbejakande extremism, på lokal, regional och nationell nivå.

Försvarshögskolan förbehåller sig rätten att göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen samt med hänsyn till jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Urvalet av kursdeltagare tillkännages kort efter sista anmälningsdag.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Upplägg och omfattning

Kursen ges på distans och är på sammanlagt 7 dagar, därtill tillkommer interaktiva studier.

Kursen genomförs med focus på aktivt lärande genom bland annat interaktivta studier vid Försvarshögskolans lärplattform och föreläsningar. Varje deltagare förväntas bidra med sina erfarenheter utifrån vårt pedagogiska upplägg. Viss avsatt tid förväntas för skrivandet av en uppsats.

Bokningsvillkor

Kursen kan beställas av en juridisk person, t.ex. ett företag eller en organisation. En privatperson eller en enskild firma kan inte vara beställare av uppdragsutbildning. Det är Förordningen för uppdragsutbildning vid statliga högskolor och universitet, SFS 2002:760, som reglerar detta.

Utbildningsnivå

Annan

Poäng

Ej poäng

Startperiod

HT-24

Behörighet

Anställd inom offentlig sektor

Omfattning

Två kurstillfällen: Kurstillfälle 1 den 2 - 30 september och kurstillfälle 2 den 4 - 29 november 2024.

Undervisningsform

Distans

Undervisningsspråk

Svenska

Kostnad

9 000 kronor

Studietakt

Enstaka dagar

Typ

Uppdrag

Dela:
Publicerad 2024-06-07 Uppdaterad 2024-06-13