Sök

Sök

Läromedelscentraler för Officers­­programmet och Högre officer­s­programmet

I läromedelscentralerna - LMC - lånar du som läser Officersprogrammet (OP) eller Högre officersprogrammet (HOP) din tryckta kurslitteratur. Kurslitteraturen kan även finnas som e-bok.

Låna kurslitteratur som e-bok


Se vidare information om kurslitteratur under respektive kurs i Canvas/LMS.

Låna tryckta böcker

LMC för OP finns i Fältskären på Karlberg, medan LMC för HOP finns på Försvarshögskolan. De är vanligen obemannade och du har tillgång till läromedelscentralerna med ditt passerkort.

Du lånar själv i automaterna med ditt lånekort eller personnummer och din fyrsiffriga kod. Låt böckerna ligga några sekunder så de larmas av. Kontakta oss på biblioteket om du har glömt din kod eller om lånekortet inte fungerar. Du kan även själv byta din fyrsiffriga pinkod via Mina lån.

» Här finns mer information om Mina lån och byte av pinkod.

Du kan bara låna ett exemplar av varje titel. Lånen är personliga, så du kan inte byta böcker med någon annan. Lånetiden är 6 månader.

Återlämning

I läromedelscentralen på Karlberg återlämnar du själv genom att ställa boken i den vita återlämningshyllan. Högre Officersprogrammet återlämnar kurslitteratur i låneautomaten i läromedelscentralen på Försvarshögskolan.

Kontakta biblioteket om du har frågor eller synpunkter.

Dela: