Sök

Läromedelscentraler för Officers­­programmet och Högre officer­s­programmet

I läromedelscentralerna - LMC - lånar du som läser Officersprogrammet (OP) eller Högre officersprogrammet (HOP) din tryckta kurslitteratur. Kurslitteraturen kan även finnas som e-bok.

Låna kurslitteratur som e-bok

I Canvas, Försvarshögskolans lärplattform finns listor över vilken kurslitteratur som finns som e-bok.

» Gå vidare till listan över OPs kurslitteratur som e-bok.

» Gå vidare till listan över HOPs kurslitteratur som e-bok.

Tips: Canvas fungerar inte med Internet Explorer

Låna trycka böcker

LMC för OP finns i Fältskären på Karlberg, medan LMC för HOP finns på Försvarshögskolan. De är vanligen obemannade och du har tillgång till läromedelscentralerna med ditt passerkort.

Du lånar själv i automaterna med ditt lånekort eller personnummer och din fyrsiffriga kod. Låt böckerna ligga några sekunder så de larmas av. Kom till lånedisken i biblioteket om du har glömt din kod eller om lånekortet inte fungerar.

Du kan bara låna ett exemplar av varje titel. Lånen är personliga, så du kan inte byta böcker med någon annan. Lånetiden är 6 månader, med automatisk förnyelse.

Återlämning

I läromedelscentralen på Karlberg återlämnar du själv genom att ställa boken i den vita återlämningshyllan. Högre Officersprogrammet återlämnar kurslitteratur i låneautomaten i läromedelscentralen på Försvarshögskolan.

Kontakta biblioteket om du har frågor eller synpunkter.

Dela: