Sök

Sök
bil i öken

Fotograf Carlo V, Unsplash.

Hur förhindra finansiering av terrorresor?

Belys vilka finansiella spår resande lämnar och bedöm förutsättningarna, utifrån den kunskapen, för att identifiera sådan verksamhet i framtiden. Så formulerade Finansinspektionen sitt uppdrag 2016.

– Insamlingar och utnyttjande av nationella bidragssystem förefaller vara huvudsakliga finansieringskällor för resande. Idag saknar tillståndsmyndigheter effektiv insyn i stiftelser och andra tillvägagångssätt som används när pengar slussas ut från Sverige, säger Magnus Ranstorp forskningschef vid Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier vid Försvarshögskolan.

Resande för att strida lämnar spår

Rapporten utgör resultatet av en verksamhet som har studerat svenska individer som misstänkts för att ha rest eller försökt resa ner till konfliktområdet i Syrien och Irak för att stödja terrorgruppers verksamhet under perioden 2013-2016. Rapporten fokuserar huvudsakligen på Sverige, men omfattar även en jämförelse med dansk kontext. Syftet med studien har varit att belysa vilka finansiella avtryck och signaler resande stridande avger samt utifrån denna kunskap bedöma vilka förutsättningar som finns för att identifiera sådan verksamhet i framtiden.

– Det behövs ett nationellt helhetsperspektiv avseende utmaningarna med finansiering av terrorism och en mer effektiv tillsynsverksamhet av insamling i Sverige som förmedlas till konfliktområden, enligt Ranstorp.

Det offentliga Sverige i samarbete

Studien har genomförts med stöd från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och på uppdrag av Finansinspektionen med målsättningen att resultatet ska bidra till att stärka insikt och kunskap bland brottsbekämpande myndigheter, tillsynsmyndigheter och nationella verksamhetsutövare som lyder under penningtvättslagstiftningen om problemet med resande stridande. Författare till rapporten är Magnus Ranstorp, Magnus Normark och Filip Ahlin.

Följande svenska aktörer har intervjuats för studien: Centrala studiestödsnämnden, Ekobrottsmyndigheten, Finansinspektionen, Försäkringskassan, Larmtjänst, Polismyndigheten (Finanspolisen och Nationella operativa avdelningen), Skatteverket och Säkerhetspolisen.

Publikation:

Finansiella aktiviteter kopplade till personer från Sverige och Danmark som anslutit sig till terrorgrupper i Syrien och Irak mellan 2013 – 2016

Sidinformation

Publicerad:
2017-03-10
Senast uppdaterad:
2022-05-19
Dela: