Sök

Sök
Madeline Holmqvist

Man blir medveten om hur bra man har det

Madeline Holmqvist, 24 år, är tidigare student i folkrätt på Försvarshögskolan. Studier som tog henne till en FN-praktik i New York. Nu jobbar hon som affärsjurist och även där har hon nytta av folkrättsstudierna.

Intresse för folkrätt ledde till Försvarshögskolan

– Jag läste juristprogrammet på Stockholms universitet. Där hade vi en kort kurs i folkrätt som jag tyckte var kul och jag kände att jag ville läsa mer. Jag hittade kursen på Försvarshögskolan och bestämde mig för att testa att läsa dubbelt.

Det låter tufft?

– Jag var osäker på om jag skulle orka. Men istället för att bli trött gick jag därifrån full av energi. Alla på kursen i folkrätt brann för ämnet. Det fanns en känsla av gemenskap, man hjälpte varandra.

Hur var föreläsningarna?

– Vår lärare gav mycket utrymme för diskussioner. Många studenter hade läst något annat tidigare och det fanns olika yrkeserfarenheter i gruppen, det gjorde att det blev många intressanta samtal. Det fanns många starka åsikter, som när vi diskuterade förbudet mot heltäckande slöja i Frankrike. Vi använde juridiska argument men vi hamnade ofta i moraliska och etiska diskussioner.

På vilket sätt har du haft nytta av folkrättsstudierna?

– Jag skrev min examensuppsats på juristlinjen inom folkrätt. Och så gjorde jag praktik som ”assistant attaché” på Sveriges ständiga representation vid FN i New York. Där hjälpte det mig mycket att jag hade läst folkrätt, bland annat i folkrättsgruppen där vi satt i förhandlingar om Genèveprotokollet, som är ett folkrättsligt dokument. Utan mina bakgrundskunskaper inom folkrätt hade jag inte fattat så mycket som jag gjorde. Även i säkerhetspolitiska gruppen hade jag nytta av folkrätten.

Idag jobbar du som affärsjurist, har du haft glädje av folkrätten där också?

– Ja, det händer faktiskt att mina kollegor kommer förbi med frågor kring hur internationella organisationer fungerar.

Varför tycker du att man ska läsa folkrätt på Försvarshögskolan?

– Man får bra omvärldsperspektiv. Man blir medveten om hur bra man har det och inser hur många rättigheter man har som man tar för givet, till exempel rätten till utbildning. Det är små saker som gör sig påminda som man inte reflekterat över tidigare.

Läs mer om folkrätt och våra utbildningar i ämnet

Sidinformation

Publicerad:
2017-12-27
Senast uppdaterad:
2022-05-19
Dela: