Sök

Sök
Marika Ericson

Marika Ericson, universitetslärare och doktorand.

Med civilt och militärt perspektiv

Marika Ericson är lärare på programmet Innovation, försvar och säkerhet. Hennes fokus är cyberoperationer och teknologisk krigföring utifrån lagstiftningsperspektiv, ett område som omfattar både juridik och teknik.

Marika Ericson jobbar med en avhandling som handlar om hur man i lagstiftningen, både internationellt och nationellt, drar gränser mellan fred och krig och delar upp militära och polisiära mandat och befogenheter i enlighet med det.

— Cyberoperationer är en företeelse som gör den gränsdragningen svår att upprätthålla i praktiken. Jag analyserar hur lagstiftningen fungerar, eller inte fungerar, när Polisen och Försvarsmakten ställs inför cyberoperationer, säger Marika.

Hon kommer att undervisa i fördjupningskurser där frågor kring juridik och teknik är en del av det studenterna ska fokusera på i det nya masterprogrammet Innovation, försvar och säkerhet. Programmet omfattar 120 högskolepoäng heltidsstudier vid Försvarshögskolan i Stockholm och ger en masterexamen i ämnet försvarssystem, ett ämne som är både civilt och militärt.

— För mig är det mest intressanta med ämnet försvarssystem just kombinationen av teknik och sociala faktorer samt det militära och civila perspektivet. Jag är jurist, inte tekniker, men jobbar inom ett område som präglas av och påverkas av teknikutveckling och teknikanvändning. Just därför ser jag tydliga behov av människor som kan kombinera kunskap och förståelse för både teknik och sociala faktorer på ett bättre sätt än som ofta är fallet idag, säger Marika.

Bra utgångspunkt för framtida yrkesliv

När allt mer i samhället är, eller bygger på, teknik krävs det också i allt större utsträckning av tekniken att den tar hänsyn till och förstår samhällets behov. Därför är kompetens inom ämnet försvarssystem både viktig och efterfrågad. Ämnet ger kunskap om hur tekniska och sociala faktorer samverkar i system som påverkar samhällets förmåga att möta komplexa hot.

— Att få verktyg att fungera som en brygga mellan dem som skapar tekniken och de som ska använda den, ger en väldigt bra utgångspunkt i ett framtida yrkesliv, för just de aspekterna blir viktigare och viktigare att bygga ihop i vårt samhälle. Tekniken måste relatera även till mer mjuka värden. Då blir tolkarna, eller bryggorna, väldigt viktiga!

Bristande helhetssyn ett säkerhetsproblem

Ett exempel på hur något kan utvecklas till ett säkerhetsproblem om teknikutvecklingen enbart fokuserar på innovativa tekniska lösningar är utvecklingen av internet menar Marika. Prioriteringen som gjordes i början var möjligheten till fritt flöde av information mellan människor som redan kände varandra. Gruppen med tillgång till systemet och informationen var begränsad, och en viktig byggsten var att alla kunde bidra till vidareutvecklingen av teknologin och flödet.

— Öppenheten, och det vi idag ser som brist på säkerhet, fyllde därmed ett syfte. En personlig tolkning är att de allra första skaparna av internet inte tänkte på säkerhet eller såg potentialen i hur internet skulle kunna spridas ut i samhället och påverka alla våra strukturer och alla människors kommunikation och hur man tar del av samhällsservice och information. Nu försöker vi bygga in säkerhet i efterhand istället. Tänk om det perspektivet funnits med tidigare, då kanske man hade kunnat hantera en del av de problem som nu är svåra att lösa, säger Marika.

Tre snabba frågor till Marika

Hur vill du beskriva ämnet försvarssystem?

— Försvarssystem kombinerar ett civilt och militärt perspektiv genom att ge kunskap om hur tekniska och sociala faktorer samverkar i system som påverkar ett samhälles förmåga att möta komplexa hot.

Vem rekommenderar du att söka till Innovation, försvar och säkerhet?

— Den som har ett stort samhällsintresse och vilja att förstå olika organisationer och människors perspektiv och behov. Du som söker är en kreativ och lösningsorienterad generalist som tänker nytt och vill bidra till samhällets säkerhet.

Inom vilka områden finns arbetsmarknaden?

— Studierna leder till yrken som är efterfrågade av myndigheter inom försvars- och säkerhetssektorn och av företag inom viktiga samhällsfunktioner som till exempel försvar, energi, transport och infrastruktur.

Masterprogrammet Innovation, försvar och säkerhet

Observera att Innovation, försvar och säkerhet är det nya namnet på programmet som tidigare hette Utveckling av system för försvar och säkerhet.


Namn:
Marika Ericson
Titel: Doktorand vid Försvarshögskolan.
Aktuell: Marika undervisar på programmet Utveckling av system för försvar och säkerhet.
Bakgrund: Marika Ericson har en bakgrund som juridisk rådgivare i Försvarsmakten och har även arbetat på Krisberedskapsmyndigheten (idag Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och för Svenska Röda korset, samt har internationell erfarenhet från Försvarsmakten och Internationella Rödakorskommittén (ICRC).

Sidinformation

Publicerad:
2019-02-15
Senast uppdaterad:
2023-10-13
Dela: