Sök

Sök
Tre personer samtalar i SAAB:s monter på en arbetsmarknadsdag på Försvarshögskolan.

Saab, tillsammans med till exempel BAE Systems, Knowit och Försvarets materielverk, är några av de som varit med av utvecklingen av masterprogrammet i försvarssystem och som 2020 håller föredrag och nätverkar med de nya studenterna.

Arbetslivet med från start på mastern i försvarssystem

2020 börjar andra kullen på masterprogrammet i försvarssystem. Nytt för i år är att studenterna redan under de första veckorna får möjlighet att träffa tänkbara framtida arbetsgivare. Max Guclu, andraårsstudent och studentambassadör på programmet, har tagit initiativ till att bjuda in flera organisationer från försvars- och säkerhetssektorn till Försvarshögskolan.

Redan under utvecklingsfasen av masterprogrammet Utveckling av system för försvar och säkerhet fanns en tät samverkan med försvars- och säkerhetssektorn för att identifiera vilka framtida kompetensluckor det nya programmet behövde täcka in.

Precis som i andra tekniska branscher rör sig utvecklingen fort inom försvarsindustrin, och för att programmet ska ha relevans är det nödvändigt att hänga med.

För den enskilda studenten är det en fråga om möjligheterna till anställning efter examen — för samhällets del blir det i förlängningen en säkerhetspolitiskt viktig fråga som också är relevant för återuppbyggnaden av totalförsvaret.

Utmaningar och möjligheter med ett nytt program

Som en av de allra första studenterna på ett nischat och nystartat program ser Max Guclu både potentiella utmaningar och fördelar i relation till andra utbildningar och den framtida arbetsmarknaden.

— Det kan säkerligen finnas sektorer eller företag i industrin som ännu inte är medvetna om programmet, eller vilken kompetens det ger. Man kan dock vända på myntet och säga att programmet verkligen lyckats pricka in en uppenbar brist i kompetens och siktar på att fylla denna. Detta har utmärkt sig när organisationer och företag uttryckt att de saknar individer med helhetsperspektiv, systemkunnande men även har förståelsen och terminologin för försvarssektorn.

Under sitt första år på programmet fick Max träffa möjliga arbetsgivare under en workshop, en idé som han nu vidareutvecklar genom att arrangera flera träffar mellan programmets studenter och tänkbara arbetsgivare.

— För mig var det guld värt att träffa representanter från arbetslivet. Framförallt eftersom programmet är nytt och det inte riktigt finns några som tagit examen. Det tog bort en del osäkerhet om vad man kan göra och vart man eventuellt hamnar efter studierna.

Stort intresse för fortsatt samverkan

Rent konkret går nätverksträffarna till så att varje företag eller organisation har fått ett tillfälle var då de håller ett föredrag och svarar på studenternas frågor. Där kommer de förutom att presentera den egna verksamheten också gå in på möjligheter till praktik och examensarbete samt kommande kompetensbehov. Och intresset från branschen har varit stort, trots att träffarna behövt genomföras digitalt.

Porträtt av studenten Max Guclu.

Max Guclu.

— De ser samma framtida kompetensbehov som programledningen och ser därför en möjlighet att marknadsföra sig själva och presentera samarbetsmöjligheter så som examensarbete. Många av dem har även velat komma till Försvarshögskolan och träffa studenterna fysiskt – vilket vi har fått styra bort lite på grund av corona, men jag ser det absolut hända i framtiden.

Fler antagna

Från att ha varit några enstaka studenter som började första året som mastern i försvarssystem erbjöds ökade antalet antagna rejält 2020.

— Det är fantastiskt roligt att fler studenter upptäcker vårt masterprogram. Nu har vi ett klassrum med studenter som representerar många olika perspektiv på våra frågor, precis som vi hoppats. Samhället och framtida arbetsgivare, våra samarbetspartners i sektorn, har ett stort behov av den här kompetensen, vilket ju också syns i deras gensvar på Max inbjudan att träffa våra studenterna, säger programansvarige Kent Andersson.

Sidinformation

Publicerad:
2020-09-24
Senast uppdaterad:
2023-09-20
Dela: