Sök

Sök
Max Guclu

Systemutveckling för ett säkrare samhälle

Max Güclu läser masterprogrammet Innovation,försvar och säkerhet vid Försvarshögskolan. Här berättar han mer om utbildningen som riktar sig till ingenjörer, officerare och samhällsvetare med intresse för systemutveckling och jobb i försvars- och säkerhetssektorn.

– Om du vill jobba inom försvars- och säkerhetssektorn, gillar systemutveckling och helhetsperspektiv på hur saker hänger ihop tycker jag du ska ta en närmare titt på det här programmet. Och du behöver inte ha en militär bakgrund för att bli antagen.

Samhällsnytta och försvarsintresse

Max Güclu läste kandidatprogrammet Flygtransport och logistik vid Linköpings universitet med siktet ställt på att jobba inom den civila flygsektorn. Men en av hans vänners intresse för försvarsfrågor började smitta av sig.

– Jag funderade mer och mer på samhällsnytta, på hur jag kunde bidra till ett säkrare samhälle i stort. Jag umgicks med tanken att utbilda mig till officer men samtidigt ville jag börja jobba efter kandidatexamen så jag sökte mig till SAAB Aeronautics och Gripen E-projektet.

Men sedan hände något?

– Ja, ungefär ett år in i jobbet såg jag en nyhet på SAAB:s intranät om ett nytt masterprogram vid Försvarshögskolan som SAAB varit med och tagit fram. Utveckling av system för försvar och säkerhet. Jag blev direkt nyfiken men samtidigt osäker. Att plugga på Försvarshögskolan kändes lite ouppnåeligt och jag hade ju ingen militär bakgrund alls, kunde jag ens söka till programmet? Men efter att ha kollat behörighetskraven och läst allt som fanns om utbildningen på Försvarshögskolans webbplats förstod jag att inte bara ingenjörer och officerare kunde söka, utan att även tekniker och samhällsvetare kan vara behöriga beroende på vad man läst. Så jag sökte.

Och nu är du här! Berätta om programmet!

– Otroligt givande! Vi har exempelvis studerat officersrelaterade kurser och ledarskapskurser för att få en bättre förståelse för den militära kontexten, hur man tänker på strategisk, operativ och taktisk nivå. Som blivande systemutvecklare i försvars- och säkerhetssektorn är det så klart viktigt att ha en förförståelse för vilka som ska använda systemen och hur användarnas förutsättningar ser ut. Om det inte är intuitivt för användarna får man inte ut den verkan man vill ha. Och självklart behöver man kunna prata samma språk. Om en militär pratar om strategiska eller taktiska fördelar i en viss kontext måste jag förstå vad som menas.

– Vi läser också system- och metodteori, allt från Living systems theory till Gaia och självklart hur man skriver och kritiskt granskar vetenskapliga texter.

Koppling till arbetsmarknaden

Termin tre och fyra på programmet är flexibelt upplagda utifrån om man vill göra praktik eller bygga på med valbara kurser.

– Jag är ganska säker på att jag ska göra praktik och jag vill knyta min masteruppsats till aktuella problemställningar. Jag har redan haft kontakt med flera myndigheter, så dialogen är påbörjad.

Märks programmets branschkoppling av?

– Ja, jättemycket! Både privata och statliga aktörer i sektorn har varit här på workshops och det är väldigt tydligt att det finns ett behov av oss som går ut programmet. Man känner sig eftertraktad. Just nu känns det inte som att jag kommer ha problem att hitta jobb, problemet är snarare att välja. Dessutom finns också möjligheten till forskarutbildning efter examen.

Hur är lärarna på programmet?

– Ja, det är ju på sätt och vis också en branschkoppling som är otroligt lyxig att få ta del av. Förutom civila akademiker har vi yrkesverksamma officerare som föreläsare. Flera av dem har varit med och skrivit försvarsdoktriner, budgeterat för Försvarsmakten och lett utlandsinsatser. Vi får helt klart spjutspetsen av all kunskap inom det här området.

Var ser du dig själv efter examen?

– I utvecklar- eller projektledarroller i sektorn. Jag har nosat en del på Kustbevakningen men även på Försvarets materielverk. Vi läser ju systemutveckling för försvar och säkerhet och systemutveckling kan man ju tillämpa på nästan precis vad som helst, det är så brett. Men helt klart vill jag jobba med något som bidrar till att skapa ett säkrare samhälle.

Till sist, vem tycker du ska söka till programmet?

– Om du är en person som tycker om helikopterperspektiv, gillar att förstå hur saker sitter ihop och hur man utvecklar system som kan användas, då tycker jag du ska titta mer på det här programmet. Eftersom det är riktat mot försvars- och säkerhetssektorn bör du ju också ha ett intresse för den branschen.

Masterprogrammet Innovation, försvar och säkerhet

Observera att Innovation, försvar och säkerhet är det nya namnet på programmet som tidigare hette Utveckling av system för försvar och säkerhet.

Sidinformation

Publicerad:
2020-02-25
Senast uppdaterad:
2023-09-20
Dela: