Sök

Sök

Masterexamen i militärhistoria ger många olika karriärmöjligheter

Nu kan du ta en masterexamen i militärhistoria. Masterprogrammet Krig, kultur och samhälle är Försvarshögskolans nya utbildning på avancerad nivå som ger studenterna många olika karriärmöjligheter och öppnar vägar ut på en bred arbetsmarknad.

Sedan flera år tillbaka erbjuder Försvarshögskolan en utbildning i militärhistoria på kandidatnivå.

I höst tar vi nästa steg och lanserar utbildningen Krig, kultur och samhälle på avancerad nivå, och ger därmed möjligheten till en masterexamen i militärhistoria.

Varför ska man läsa militärhistoria?

Men vilka vänder vi oss till? Förväntas det att man bara är intresserad av svenska fälttåg eller slagfält för att känna sig hemma på den nya utbildningen?

Inte alls, enligt Fredrik Thisner som är docent och universitetslektor på Försvarshögskolan och en av de ansvariga för den nya utbildningen.

— Dåren lär sig av sina egna misstag, den vise lär sig av andras. Det är en bra sammanfattning av varför du ska läsa historia. Som historiker lär du dig att lägga pussel och värdera källor och att hantera och sortera stora mängder data. Du lär dig hur saker fungerar och hur de hänger ihop. På så sätt får du helt enkelt verktyg och färdigheter som ger dig en väldigt bra grund att stå på för din vidare yrkesutövning, säger Fredrik Thisner.

Examen i militärhistoria gör dig attraktiv på arbetsmarknaden

Det som skiljer Försvarshögskolans utbildningar från dess motsvarigheter på andra lärosäten är en större tonvikt på samhällsnytta. Det innebär också att en större del av verksamheten genomsyras av samverkan, och att du som utbildas på Försvarshögskolan blir efterfrågad på arbetsmarknaden.

Du får också möjlighet att själv besöka verksamheter som allmänheten inte har tillgång till, och se hur det går till bakom kulisserna.

— Som student på Försvarshögskolan kommer du också att möta andra typer av lärare än vad du skulle göra på andra lärosäten. Många av lärarna är akademiker men vi har också föreläsare som är officerare eller andra myndighetsexperter med unika kunskaper och erfarenheter av hur det faktiskt ser ut utanför skolans väggar. Tillfälle till studiebesök på exempelvis Högkvarteret är en möjlighet vi har tack vare våra myndighetsnära kontakter.

— Man skulle aldrig kunna bygga upp en militärhistorisk utbildning av detta snitt på något annat lärosäte i Sverige än just på Försvarshögskolan, säger Fredrik Thisner.

Här kan du jobba efter masterexamen i militärhistoria

Vilka yrken och branscher kan man då vara aktuell för när man har tagit en masterexamen i militärhistoria?

Fredrik Thisner ger några exempel:

  • Forskning
  • Analys
  • Underrättelsetjänst
  • Försvarsmakten
  • Säkerhetsmyndigheter
  • Museum
  • Förlagsbranschen
  • Arkiv
  • Information

Möjlighet att själv forma din utbildning

Masterprogrammet i militärhistoria inleds med en termin när alla läser gemensamma kurser. Under termin två och tre har du som student sedan möjlighet att själv påverka inriktningen på din utbildning, tack vare upplägget med valbara kurser i moduler.

— Om du är intresserad av att omedelbart gå vidare till arbetsmarknaden så skulle jag rekommendera att du termin tre utnyttjar möjligheten att göra en praktiktermin. Antingen genom en lång praktikperiod på en arbetsplats, eller två kortare på olika arbetsplatser, säger Fredrik Thisner.

Praktiken kan förläggas på till exempel försvarsavdelningen vid en ambassad. Den kan också göras på Högkvarteret, på Veterancentrum där man studerar Sveriges internationella insatser, på ett museum eller ett förlag.

— Vi tar med de goda erfarenheter vi haft av praktiken i kandidatprogrammet och drar nytta av dem här, säger Fredrik Thisner.

Om du som student istället ser en framtid inom forskning så rekommenderar Fredrik Thisner att du väljer bort praktikterminen och satsar på kursen ”Fält, forskningsläge och problem”.

— Det är en kurs som du använder för att bygga din masteruppsats och på så sätt får du en halv extra termin för att på olika sätt förbereda ditt kommande examensarbete. Poängen är att du själv har möjlighet att designa din egen utbildning, beroende på vad du är intresserad av att jobba med, säger Fredrik Thisner.

Mer än akademiska meriter som vägs in

För att vara behörig att söka masterprogrammet i militärhistoria måste du ha en kandidatexamen med huvudämne inom humaniora eller samhällsvetenskap.

Därtill fungerar även examen från Officersprogrammet som behörighetsgivande utbildning. Du behöver dessutom ha minst en termin studier i historia sedan tidigare

Men det är inte bara akademiska meriter som vägs in i fördelningen av platser.

— Vi är öppna för talanger som ligger utanför det man kanske traditionellt förväntar sig. Att kunna ett annat språk än engelska, som till exempel arabiska eller ryska, är meriterande om du tänker dig en karriär inom säkerhets- eller kultursektorn eller redan nu har ett tydligt identifierat forskningsintresse. Kunskaper i att arbeta med databaser är naturligtvis bra oavsett om du vill göra en forskarkarriär eller söka dig till arbetsmarknaden direkt. Sådana färdigheter är också något som vi tar med i vår bedömning, säger Fredrik Thisner.

Krig, kultur och samhälle ­- masterprogram

Masterprogrammet i militärhistoria handlar om relationen mellan krig, kultur och samhälle ur ett internationellt och ett historiskt helhetsperspektiv. Utbildningen är forskningsförberedande...

Sidinformation

Publicerad:
2021-02-18
Senast uppdaterad:
2023-09-20
Dela: