Sök

Sök
Person som lutar sig mot en vägg.

Hanna Deiaco. Foto: Anders G Warne

Hon vill bidra till totalförsvaret genom att forska

Hanna Deiaco brinner för det svenska totalförsvaret. Både i teorin och praktiken. I sin doktorsavhandling försöker hon nysta upp vad totalförsvaret egentligen är bortom den officiella retoriken.

– Man kan likna fältet vid en fotbollsplan. Man delar spelregler. Vissa vill förändra reglerna, andra vill behålla dem, säger hon.

Hanna Deiaco kom till Försvarshögskolan (FHS) för sju år sedan för att läsa kandidatprogrammet i statsvetenskap med inriktning mot säkerhetspolitik och krishantering.

Nu håller hon på att doktorera.

Intresset för säkerhetspolitik och försvar föddes 2014 då återupptagandet av svensk totalförsvarsplanering lågt högt på den politiska agendan.

Morfars berättelser

Med anledning av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde beslutade regeringen den 10 december 2015 att Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och övriga berörda civila myndigheter skulle återuppta en sammanhängande planering för totalförsvaret.

– Den enda ”erfarenhet” jag hade av krig kom från berättelser om andra världskriget från min finlandssvenske 90-årige morfar, säger hon och fortsätter:

– Min morfar skrattar varje gång jag berättar om forskningen om totalförsvarets uppbyggnad, att jag är med i hemvärnet eller att jag tittar på tv-programmet Elitsoldaternas hemligheter. För honom är det svårt att förstå vad de generna kommer ifrån, för han gjorde allt för att slippa genomgå den militära grundutbildningen.

Hemvärnet

För Hanna Deiaco är det viktigt att förena det teoretiska med det praktiska. Som en del i engagemanget i hemvärnet planerar hon nästa år att genomgå en grundläggande soldatutbildning för frivilliga, och sedan även en sjukvårdarutbildning.

– Det kanske inte är just det militära som lockar utan att kunna hjälpa till vid en praktisk krishantering. För mig hänger teorin och praktiken i hop. I det praktiska snappar jag upp saker som får mig att vilja ompröva empirin inom forskningen, och i teorin lär jag mig saker som jag vill omsätta i praktiken.

Hanna Deiaco doktorerar nu i Sveriges totalförsvarsplanering. Ett fält där inte mycket forskning har gjorts, och där många av tillvägagångssätten är informella hos de civila och militära aktörerna som utgör totalförsvaret.

– Jag pratar om ett totalförsvarsfält, och hur maktrelationer inom fältet strukturerar aktörers ageranden och hur det genomförs av praktiker, yrkesverksamma. Man kan likna fältet vid en fotbollsplan. Man delar spelregler. Vissa vill förändra reglerna, andra vill behålla dem. I den kamp som uppstår använder sig spelarna av olika kapital för att forma reglerna enligt egna intressen. Utfallet är beroende av vilket kapital som värdesätts högst, säger hon.

Förberedd på motstånd

Insikterna från hennes forskning vill hon ännu inte prata om. Men hon är medveten om, och hoppas på, att avhandlingen kan bli en het potatis i den säkerhetspolitiska debatten.

– Jag är förberedd på motstånd. Internt möts jag av hejarop. Mitt bidrag är att gå bortom den officiella retoriken och bena ut relationerna mellan aktörerna i vad jag bedömer som ett totalförsvarsfält. Är det totala försvaret så totalt som det officiellt sägs?

Bidra till krisberedskapen med forskning

Avhandlingen ska vara klar 2023.

Pandemin har satt käppar i hjulet, men nu räknar hon med att kunna göra fältobservationer under totalförsvarsövningar när restriktionerna försvinner.

Som doktorand innefattar en del av tjänsten även undervisning.

– Det var den delen jag trodde att jag inte skulle tycka om, men det har blivit tvärtom. Det har gett mig inspiration och är nog den biten som har gett mig mest.

I framtiden hoppas Hanna Deiaco kunna bidra med sin forskning och erfarenhet av praktisk krishantering till Sveriges krisberedskap.

– Det finns många kriser som är påtagliga. Pandemier, flyktingkriser, kriser som uppkommer på grund av klimatförändringar. Kriser som förenklat kan klassificeras som civila kriser.

Johan Darin

Sidinformation

Publicerad:
2022-01-26
Senast uppdaterad:
2023-10-19
Dela: