Sök

Sök
Porträtt av Peter Haldén.

Peter Haldén är docent och universitetslektor i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan.

Årets Hugo Raab-pris till Peter Haldén

Peter Haldén, docent och universitetslektor i krigsvetenskap, har utsetts till 2020 års mottagare av Hugo Raab-priset, Försvarshögskolans pris för vetenskapliga arbeten av synnerlig kvalitet.

Peter Haldén är verksam vid institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap vid Försvarshögskolan. Han får priset för sin bok ”Family Power: Kinship, War and Political Orders in Eurasia 500-2018”, som publicerats av Cambridge University Press.

Prismotivering:

”I sin bok analyserar Haldén hur släktskap – som traditionellt ansetts stå i motsättning till modern politisk ordning – i själva verket var centralt för framväxten av det moderna statssystemet där släktskap och stat snarare utvecklades i symbios. Hans förmåga att förhålla sig självständig och kreativ till såväl empiriska resultat som tidigare forskning är föredömlig. Den omfattande komparationen i tid och rum har resulterat i djärva och självständiga slutsatser. Family Power är ett akademiskt kraftprov som bidrar med nya insikter om såväl gamla som nya sätt att bedriva politik på.”

– Det kommer nog att ta ett tag innan det här sjunker in. Det känns väldigt hedrande att få det här priset i konkurrens, och att andra forskare tycker att det jag gör är bra. Jag känner också stor tacksamhet mot mina kollegor och chefer som Jan Ångström, Stefan Borén och Carl van Duin. Det är roligt att den här typen av forskning, som rör sig i gränslandet mellan olika ämnen, får ta plats, säger Peter Haldén.

I boken undersöker Peter Haldén hur stabila politiska system varit beroende av familjenätverk och idén om släktskap som bärare av legitim politisk ordning.

– För att förstå internationell politik och krig i Europas, Mellanösterns och Centralasiens historia måste man sätta familjenätverk på elitnivå i centrum. Min forskning visar att statsbyggnadsprocesser vilar i mycket högre grad på samarbete mellan familjenätverk än på våldsmonopol och undertryckande, som man ofta förknippar med det som är statens kärna, säger han.

– Hugo Raab-priset är viktigt för Försvarshögskolan eftersom det uppmärksammar våra vetenskapliga publikationer. Externa sakkunniga granskar publikationer nominerade av institutionerna. I år var konkurrensen om priset hög då de sakkunniga påpekade att alla nominerade publikationer var av mycket hög kvalitet. Det är väldigt glädjande att Peter Haldén får priset för sin originella publikation, säger Malena Britz, prorektor och forskningschef vid Försvarshögskolan.

Hugo Raab-priset delas ut årligen till en forskare, lärare eller studerande vid Försvarshögskolan som under de senaste tre åren presterat ett eller ett flertal vetenskapliga arbeten av synnerlig kvalitet. Prissumman är 25 000 kronor.

Peter Haldén

Docent, Universitetslektor

Peter.Halden@fhs.se
Malena Britz

Prorektor, Forskningschef, Högskoleledning

Malena.Britz@fhs.se +46 8-55342716
Dela:
Publicerad 2020-11-24 Uppdaterad 2020-12-15