Sök

Sök

Samarbete med industrin ska stärka forskning och utbildning inom försvarssystem

Sedan den 1 november är Michael Ekenstedt från Saab anställd som adjungerad professor i försvarssystem vid Försvarshögskolan.
– Jag hoppas att mina erfarenhet från snart ett kvarts sekel inom svensk försvarsindustri ska kunna bidra med ett näringslivsperspektiv inom forskning och undervisning, initiera företagsanknutna examensarbeten och bidra med handledning, säger han.

Inom ramen för professuren kommer Michael Ekenstedt framför allt att forska om metoder för styrning av teknik- och förmågeutveckling, men samverkan mellan Försvarshögskolan och industrin samt undervisning på masterprogrammet i utveckling av system för försvar och säkerhet står också på agendan.

Vid Saab Dynamics, som bland annat tillverkar pansarvärnsvapen och robotar, är han verksam vid avdelningen för strategi och affärsutveckling.

– Jag har sysslat med olika typer av förhandlingar, konkurrent- och marknadsanalys. I samarbetet med Försvarshögskolan kommer operationsanalys att bli det dominerande inslaget bland mina arbetsuppgifter. Tidigare har jag bland annat arbetat med produkt- och programledning, marknadsföring samt affärsutveckling.

Analyserar framtida militär verksamhet

Forskningen om metoder för styrning av teknik- och förmågeutveckling vid Försvarshögskolan undersöker bland annat metoder och verktyg för att analysera framtida militär verksamhet.

– Vi tittar till exempel på hur vi kan göra bättre bedömningar av hur utmaningarna kan se ut om till exempel tio år, säger Hans Liwång, universitetslektor i försvarssystem vid Försvarshögskolan.

Ett exempel är artificiell intelligens, som förändrar förutsättningarna för de system som Försvarsmakten använder.

– Här analyserar vi hur olika system kan interagera i ett framtida landskap. Forskningen är central för att kunna förbereda Sverige och Försvarsmakten på framtidens utmaningar, fortsätter han.

Idén att ta in en adjungerad professor från industrin för att stärka forskningsområdet väcktes för några år sedan.

– Vi diskuterade hur vi skulle kunna få till ett samarbete där vi bidrar med våra olika kunskapsområden för att skapa unika svar tillsammans som vi inte har möjlighet att åstadkomma på varsin kant. Den typen av forskningssamverkan ger oss en kontinuerlig kontakt i vardagen där vi kan jobba gemensamt med forskning och utbildning, säger Hans Liwång.

Hur kan industrins perspektiv bidra till forskningen inom försvarssystem?

– De sitter på väldigt mycket kunskap om hur framtidens tekniska system kommer att fungera och har ett teknik- och systemkunnande som inte finns någon annanstans i Sverige än inom industrin. De har också kontakter med andra sektorer och andra länders försvarsmakter och en vana att titta på trender och förändringar som vi kan dra nytta av, säger Hans Liwång.

Professuren på 40 procent finansieras av KK-stiftelsen under tre år.

Vad har ni åstadkommit tillsammans om tre år?

– Jag hoppas att vi har tydliga gemensamma resultat som till exempel kan mätas i vetenskapliga publikationer. Men det skulle också kunna resultera i några gemensamma industridoktorander där vi fått finansiering av en extern part och kommit igång med arbetet. Jag kan också tänka mig ett antal workshops eller öppna föreläsningar där vi samlar intressenter från industrin och akademin och börjar diskutera till exempel hur civil och militär industri samverkar och hur kunskapsutvecklingen ser ut inom dessa områden, säger Hans Liwång.

Michael Ekenstedt håller med, och betonar att kompetenserna vid Försvarshögskolan och Saab kompletterar varandra.

– En viktig aspekt för mig är att utveckla kunskap om metoder för styrning av teknik- och förmågeutveckling med hjälp av operationsanalys på framför allt en operativ nivå. Försvarshögskolan är ett kompetenscentrum som kompletterar Saab på många sätt. Ett samarbete ger därför stora möjligheter att tillsammans nå de mål som både Saab och Försvarshögskolan har satt upp med forskningen. Målsättningarna handlar bland annat om att stödja utvecklingen av den svenska försvarsförmåga samt att göra Försvarshögskolan och Saab till attraktiva partner inom området.

Josefin Svensson

Försvarshögskolans forskning inom ämnet försvarssystem.

Starka forsknings- och utbildningsmiljöer på KK-stiftelsens webbplats

Sidinformation

Publicerad:
2020-11-26
Senast uppdaterad:
2022-05-09

Kontakt

Dela: