Sök

Sök
Robert Egnell håller tal vid Försvarshögskolans högtidsdag.

Högtidsdagen inleddes med tal av rektor Robert Egnell. Foto: Anders G. Warne

Högtidsdagen 2021

Försvarshögskolans akademiska högtidsdag gick av stapeln den 24 november 2021. Vid evenemanget uppmärksammades lärosätets nya professorer, docenter och doktorer samt årets och förra årets Hugo Raab-pristagare för vetenskapliga arbeten av synnerlig kvalitet. Även Siegrothska priset, Försvarshögskolans pris till en militär lärare som utmärkt sig i pedagogisk skicklighet, delades ut under högtidliga former.

Eftersom förra årets högtidsdag ställdes in på grund av covid-19-pandemin var det lite fler prestationer än vanligt som uppmärksammades. Jonas Henrysson, projektledare vid ledarskapsavdelningen, var kvällens ceremonivärd och evenemanget inleddes med högtidstal av rektor Robert Egnell.

Tre nya professorer, sex nya docenter och sju nya doktorer gratulerades med en gåva och blombukett, samt fanfar av Peter Göthe på trumpet.

Stephanie Winkler, Magna Robertsson, Alicia Ohlsson och Thomas Ekström gratuleras av rektor Robert Egnell.

Stephanie Winkler, Magna Robertsson, Alicia Ohlsson och Thomas Ekström gratuleras av rektor Robert Egnell. Foto: Anders G Warne

Peter Haldén, docent i krigsvetenskap, mottog 2020 års Hugo Raab-pris för sin bok Family Power: Kinship, War and Political Orders in Eurasia 500-2018.

2021 års pris delas av Mariam Bjarnesen, universitetslektor i krigsvetenskap, och Linus Hagström, professor i statsvetenskap. Mariam Bjarnesen får priset för sin bok Repurposed Rebels: Postwar Rebel Networks in Liberia. Linus Hagström får priset för fyra vetenskapliga artiklar som publicerats under 2020 och 2021.

Under kvällen delade även Delegationen för militärhistorisk forskning ut sitt stipendium som i år gick till Tua Sandman vid militärvetenskapliga institutionen, Försvarshögskolan, och till Staffan von Arbin vid institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet.

Siegrothska priset till militära lärare som utmärkt sig i pedagogisk skicklighet tilldelades kapten Henrik Ståhlberg vid Luftstridsskolan i Uppsala.

Henrik Ståhlberg håller tal vid Försvarshögskolans högtidsdag.

Kapten Henrik Ståhlberg fick årets Siegrothska pris som tilldelas en militär lärare vid Försvarshögskolan som utmärkt sig i pedagogisk skicklighet. Foto: Anders G Warne

Nya professorer

Ledarskap
Erik Berntsson (professorstal)
Roar Espevik

Försvarssystem
Micael Ekenstedt, adjungerad professor

Nya docenter

Krigsvetenskap
Anna Danielsson
Arash Heydarian Pashakhanlou
Oscar Larsson
Sofia Ledberg

Ledarskap
Sofia Nilsson (docenttal)

Statsvetenskap
Antoine Bosquet
Edward Deverell
Simon Hollis

Disputerade

David Bergman
Marcus Börjesson
Magnus Christiansson
Thomas Ekström
Marika Ericson
Alicia Ohlsson
Magna Robertsson
Lars Wikman (disputerades tal)
Stephanie Winkler

Sidinformation

Publicerad:
2021-12-02
Senast uppdaterad:
2022-04-27
Dela: