Sök

Sök

Narrative Research Lab ska stärka forskningen om hur berättelser påverkar politiken

Narrative Research Lab är en nyinrättad forskargrupp vid Försvarshögskolan med syftet att producera och sprida kunskap om hur narrativ – berättelser om samhället och världen – påverkar den politiska verkligheten i en värld som är alltmer digitaliserad.

Den nutida politiken på nationell och internationell nivå karaktäriseras av språkliga strider och narrativa maktkamper. Den här typen av fenomen är som mest accentuerade när mycket står på spel, som i händelse av kris eller krig.

– Forskare vid Försvarshögskolan har i olika konstellationer forskat om narrativs betydelse i politiken under de senaste tio åren. Vi inrättar vårt ”labb” för att synliggöra och nyttiggöra det här forskningsområdet och för att ge extra skjuts åt våra kommande projekt, säger Charlotte Wagnsson, professor i statsvetenskap som grundat Narrative Research Lab tillsammans med Linus Hagström, även han professor i statsvetenskap vid Försvarshögskolan.

Narrativ, politik och säkerhet

Vid Narrativ Research Lab (NRL) bedrivs forskning om politik och säkerhet med narrativ i centrum på samtliga politiska och administrativa nivåer.

– Vi undersöker hur politiska aktörer använder narrativ för att nå ut med sina budskap, hur människor interagerar med dessa narrativ; och hur etablerade och djupt institutionaliserade narrativ skapar betingelser för båda, säger Linus Hagström.

Målet med verksamheten är bland annat att bedriva nydanande och högkvalitativ forskning utifrån en övertygelse om att narrativ är centrala i studiet av politik och säkerhet, samt att utveckla teorier och metoder för att stärka forskningen om narrativ, politik och säkerhet.

– Narrativ är helt centrala i den politiska verkligheten. Politiker, medborgare och organisationer kommunicerar med varandra och uttrycker sina identiteter och idéer i en myriad av berättelser. Kampen mellan olika berättelser om världen utgör en viktig komponent i såväl nationell som global politik, säger Charlotte Wagnsson.

Josefin Svensson

Läs mer om Narrative Research Lab.

Sidinformation

Publicerad:
2022-03-23
Senast uppdaterad:
2022-03-23
Dela: