Sök

Sök
Ingrid Kihlander

Ingrid Kihlander är ny adjungerad professor i innovationsledning vid Försvarshögskolan. Foto: Anders G Warne.

Ingrid Kihlander ny adjungerad professor i innovationsledning

Ingrid Kihlander är sedan den 9 oktober på plats som adjungerad professor i innovationsledning vid Institutionen för försvarssystem på Försvarshögskolan.
– Jag hoppas bland annat kunna bidra till att bygga upp en forskningsmiljö med starkare förankring inom innovationsledning, säger hon.

Ingrid Kihlander kommer närmast från forskningsinstitutet Rise där hon har en tjänst som senior forskare, med ett särskilt intresse för innovationsledningssystem och professionalisering av innovationsledning.

– Mina frågor är framför allt hur man arbetar med innovation mer systematiskt och bygger uthållig innovationsförmåga, säger hon.

Utveckla innovationsförmåga inom olika sektorer

Inom ramen för sitt arbete på Rise jobbar hon med organisationer och företag inom olika sektorer som vill utveckla sin innovationsförmåga.

– En röd tråd i mitt arbete är att stötta innovationsledning. Den stora frågan är ju hur man bygger innovationsförmåga. Jag menar att det är gynnsamt att ha en struktur för det som ger både möjligheter och kapacitet att arbeta med innovation metodiskt och över tid.

Bidrar med tillämpad kunskap från näringslivet

Syftet med en adjungerad professor vid lärosätet är bland annat att bidra med tillämpad kunskap och perspektiv från näringslivet till forskningen och utbildningen.

– Här handlar det om att knyta kunskap om innovation från näringslivet och industrin till försvarsområdet, säger Hans Liwång, docent och proprefekt vid Institutionen för försvarssystem.

Inom ämnet försvarssystem ligger fokus på utveckling av försvars- och säkerhetsorganisationers förmåga att lösa sina uppgifter, det som Försvarsmakten kallar förmågeutveckling.

– Förmågeutveckling innehåller många komponenter i relation till områden som organisationsutveckling, doktrinutveckling och teknikutveckling. Det är en utmaning att få dessa komponenter att hänga ihop, speciellt i en föränderlig tid som nu. Innovationsledning är ett område som binder samman flera av dessa delar, säger Hans Liwång.

Bygga forskningsmiljö inom innovationsledning

Ingrid Kihlander hoppas bland annat kunna medverka till att bygga upp mer forskning inom innovationsledning vid Försvarshögskolan och bidra med sina kunskaper i forskningsprojekt, framför allt inom ämnet försvarssystem.

– Jag kommer ju fortfarande att ha en del av min tjänst kvar på Rise, och här ser jag möjligheter att utveckla fler samarbeten och möjligheter för till exempel industridoktorander. Sedan kan det också finnas behov av forskning om innovationsledning inom till exempel Försvarsmakten, som jag ser fram emot att utforska. Men jag ska börja med att läsa in mig ordentligt på området och prata med mina nya kollegor för att orientera mig inom ämnet.

– Ingrid Kihlander har precis den profil vi söker med lång erfarenhet från svenska industriföretag och en förankring både nationellt och internationellt inom fältet, samt ett intresse av att vidareutveckla detta tillsammans med kollegorna inom försvarssystem. Det är också roligt att kunna bygga vidare på ett samarbete som startade för många år sedan när hon var handledare till en doktorand från Försvarsmakten inom innovation och stridsflygplansutveckling, säger Hans Liwång.

Josefin Svensson

Sidinformation

Publicerad:
2023-10-30
Senast uppdaterad:
2023-10-30
Dela: