Sök

Sök

Studentmejl

Din studentmejl kommer du åt via Outlook webmail. För att logga in använder du ditt FHS-konto.

  • Öppna inte en e-postbilaga om det inte tydligt framgår i meddelandetexten vad bilagan innehåller.
  • Svara aldrig på e-post där du uppmanas att lämna ut ditt lösenord.
  • Misstänker du att du fått e-post i from av phishing eller spam, klicka inte på några länkar utan bifoga original-mejlet i ett nytt mejl till abuse@fhs.se.

Minne och lagring

  • Mejlkontot är begränsat till 50 GB
  • Du kan lagra filer upp till 25 GB på molntjänsten OneDrive
  • Ett mejl kan inte vara större än 10 MB
Dela: