Sök

Sök

Drottning Kristinas väg

På Drottning Kristinas väg 37 (DKV) ligger Försvarshögskolans huvudbyggnad. Här bedrivs alla civila högskoleutbildningar samt Högre officersprogrammet.

I närheten av huvudbyggnaden finns flera andra byggnader som hör till Försvarshögskolan, bland annat studenthuset på Drottning Kristinas väg 47.

Stöd och service

Dela: