Sök

Sök
Drönare i luften.

Innovation, försvar och säkerhet

Skapa smarta lösningar för en säkrare värld

Masterprogrammet Innovation, försvar och säkerhet ger dig en förståelse för system med förmåga att bidra till – eller påverka – ett samhälles försvar och säkerhet. Du kommer att kunna studera hur dessa system utvecklas och används, och hur tekniska och sociala komponenter samverkar inom dessa system.

Huvudområdet är Systemvetenskap för försvar och säkerhet, ett tvärvetenskapligt ämne med ett sociotekniskt perspektiv som använder systemanalys som sin primära problemlösningsstrategi.

Programmet har få motsvarigheter i Europa och svarar mot efterfrågan på en delvis ny yrkeskategori av personer som stödjer kommunikationen mellan utvecklare och användare av system för försvar och säkerhet, och som har förmågan att studera komplexa problem och möjligheter ur ett systemperspektiv.

Möt våra studenter

Jag hittade masterprogrammet Innovation, försvar och säkerhet när jag letade efter skärningspunkten mellan olika kunskapsområden och ett sätt att vara "där ringarna möts".

– Hugo Hedén.
Läs hela intervjun med Hugo

Jag har viljan och drivkraften att bidra till samhället, att vara en länk mellan olika ”språk” och skilda sätt att lösa problem så att problem och lösningar kan hitta varandra.

– Filip Brolin.
Läs hela intervjun med Filip

Om du är en person som gillar att ha helikoptervy, som vill förstå hur saker hänger ihop och hur man utvecklar användbara system, tycker jag att du ska titta närmare på det här programmet.

– Max Güclu
Läs hela intervjun med Max

En unik akademisk miljö

Fem skäl att välja oss för dina studier

Är du intresserad av försvar, krishantering och säkerhet? Här har du fem anledningar att läsa ett masterprogram hos oss.

Kvinnlig och manlig officersstuderande och kvinnlig civil student.

Unik studiemiljö

Studier vid Försvarshögskolan - en både civil och militär högskola - erbjuder en annorlunda upplevelse jämfört med de flesta andra högskolor och universitet.

Vart leder studierna?

Att läsa en utbildning hos oss är en mycket bra väg för att nå ditt drömjobb inom frågor som rör säkerhet, försvar och krishantering.

Våra andra internationella masterprogram

Kapitolium.

Politik, säkerhet och kris

Politik, säkerhet och kris är ett statsvetenskapligt masterprogram som ger dig en skräddarsydd statsvetenskaplig kompetens inom frågor som rör säkerhetspolitik, kris och krishantering.

FN:s logotyp.

Internationell operativ juridik

Internationell operativ juridik passar dig som vill fördjupa dig i den internationella rätt som reglerar väpnade styrkors och andra aktörers handlingar i väpnad konflikt och kriser.

Schackpjäser på schackspel.

Krig och försvar

Programmet Krig och försvar är en, för Sverige, unik tvåårig utbildning i krigsvetenskap som ger dig en avancerad, bred och djup förståelse för frågor som rör krig, säkerhet och försvar.