Sök

Sök

Cambridge Books Online

I Cambridge Books Online finns e-böcker utgivna av Cambridge University Press inom de flesta ämnesområden. De böcker som Anna Lindh-biblioteket har tillgång till är markerade med ordet Access i grönt.

Skapa eget konto

Du kan registrera ett personligt användarkonto, "My Core". Där kan du spara sökningar, göra ämnesbevakningar och få e-post när nya böcker inom ett ämne publiceras. Det går också att få meddelande när en bok du är intresserad av citeras i andra publikationer

Skriva ut, kopiera och ladda ned

Du kan skriva ut och kopiera kapitel. Kapitel går att ladda ner som vanliga PDF-filer. Adobe Reader eller valfri PDF-läsare krävs för att läsa dem (gäller både för dator och mobila enheter).

Dela: