Sök

Sök

NATO-depåbibliotek

Om du letar information kring Nato kan starta ditt sökande på biblioteket.

Anna Lindh-biblioteket har ett samarbete med Nato Multimedia Library i Bryssel. Samarbetet syftar till att synliggöra och tillgängliggöra material utgivet om och av Nato. Biblioteket är ett av flera andra bibliotek i världen som är ett depåbibliotek för Nato-material.

Böcker och övrigt material

Böcker om organisationen finns i hylla 341.232.1NATO eller på andra hyllor. Du kan söka efter publikationer om Nato genom att välja Nato som ämnesord när du söker i vårt söksystem Primo.

» Sök efter Nato i Primo

» Länkar om Nato

Samarbetets omfattning

Samarbetet med Nato Multimedia Library i Bryssel består av ett utbyte av bibliotekstjänster, till exempel artikelbeställningar och fjärrlån,

Vad ingår inte i samarbetet?

Samarbetet omfattar endast öppet material som är allmänt tillgängligt. Vissa av Natos standarder (STANAG, Standard Nato Agreement) finns tillgängliga på Nato:s webbplats.

För övriga frågor kring standarder från Nato hänvisar vi till Försvarets materielverks standardbibliotek.

» Försvarets materielverks standardbibliotek

Dela: