Sök

Sök
  • Start
  • Nytt centrum innebär flera fördelar
Bild på Fredrik Bynander, chef för Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet

Nytt centrum innebär flera fördelar

Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet, som startade januari 2018, är Försvarshögskolans satsning för att rusta aktörerna inom samhällets krisberedskap. Fredrik Bynander som är chef för centret berättar mer om vad det innebär.

Varför behövs ett center för totalförsvar och samhällets säkerhet?

– Någon måste ta ett samlat grepp på de här frågorna och vem har en bättre utgångspunkt än vi på Försvarshögskolan? Centrets egen personal kommer att jobba stenhårt för att utveckla fler och bättre lösningar för aktörerna inom samhällssäkerhet genom att vi kan dra på en bredare kompetensbas och bli mer uthålliga inför de ökande behoven. Vi kommer att bli bättre på att engagera övriga Försvarshögskolan när vi ska leverera stora eller komplexa uppdrag. Vi vill bli navet i kunskapsuppbyggnaden för totalförsvaret, säger Fredrik Bynander.

Vad kommer ombildningen att innebära för uppdragsgivarna?

– De som har upparbetade kontakter med våra olika verksamheter kommer att få obruten leverans men erbjudas ett "bredare sortiment". Behöver man nya eller förändrade tjänster kommer man märka att samma kontaktperson kan erbjuda så mycket mer av centrets och Försvarshögskolans samlade kompetens. Det finns just nu ett grymt drag runt den här verksamheten och många som vill och kan bidra. Vi tänker rida på den vågen.

Vad kommer du som chef satsa på?

– Återupptaget totalförsvar skapar stora behov av planering, kompetensförsörjning och verksamhetsutveckling under de närmsta åren och där vill vi vara med. Den verksamheten är viktig i sig, men kommer också medföra omprövningar av beredskapssektorn på längre sikt. Vi har utmärkta verktyg – analytiska modeller, pedagogiska koncept och duktig personal – för att vara med och forma den nya krisberedskapen. Men det är också helt omistligt med internationella partners och uppdrag för att inte fastna i navelskåderi, vilket lätt blir en reaktion när vi nu pratar nationella intressen och skyddsvärde igen. Sveriges kunnande på området skapar samarbetsmöjligheter och våra nuvarande samarbeten i EU-kretsen, NATO/PfP, bilateralt med t.ex. Nederländerna, USA, Storbritannien och grannländerna skall utvecklas och integreras i det nationella tänket.

En tanke med ombildningen är att centret ska utnyttja kopplingen till Försvarshögskolans kärnuppdrag – forskning och utbildning.

Hur kommer centret dra nytta av att tillhöra lärosätet?

– Jag vill ha en balans mellan de snabba uppdragen som sektorn nu efterfrågar och mer långsiktig kunskapsuppbyggnad. Fördelen med att vara en del av en högskola är att man kan skapa utrymme för medarbetarna att göra både och – kompetensutveckling av de egna medarbetarna är avgörande för att vi ska kunna leverera uthålligt och med örat mot rälsen. Vi kommer därför att driva forsknings- och studieverksamhet inne i centret där vi också finansierar skolans forskare för att delta och leda viktiga temaområden. Därför kommer vi också att kunna kraftsamla när våra uppdragsgivare har förändrade behov.

Dela:
Publicerad 2018-02-01 Uppdaterad 2020-12-10