Sök

Sök
  • Start
  • Krisberedskap då och nu
Porträtt av Sofie Lindberg på Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet.

Sofie Lindberg

Krisberedskap då och nu

Informationssatsningen Om krisen eller kriget kommer är unik. Senaste gången en liknande broschyr skickades ut var 1961. Hur skiljer sig broschyrerna åt?

– I den gamla broschyren var språket relativt byråkratiskt med hänvisningar till lagtexter. Det kan vara svårt att konkretisera. Den nya broschyren är skriven på lätt svenska med ett inkluderande språk. Dessutom är textstorleken större vilket även det gör den lättare att ta till sig, säger Sofie Lindberg, analytiker på Försvarshögskolans Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet.

Förstasidan på broschyren Om kriget kommer från 1961 och broschyren Om krisen eller kriget kommer från 2018

Om krisen eller kriget kommer skickades ut 2018 av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Uppdraget, som kom från regeringen, var att ta fram ett informationsmaterial om hur vi kan förbereda oss för situationer då samhället inte fungerar som vanligt. Det kan vara längre elavbrott men också krigsfara.

Andra hot

I broschyren från 1961 ägnades flera sidor åt kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot (CBRN). Medborgarna tipsades bland annat om att man kunde slänga sig i ett dike för att minska mängden radioaktiv strålning vid ett anfall.

Liknande kapitel saknas helt i 2018 års version. Hoten har förändrats. Istället för kärnvapen finns det råd kring hur du ska agera vid ett terrorattentat.

Sofie Lindberg med broschyren Om krisen eller kriget kommer.

Vissa saker förändras inte. Även i årets broschyr står det att Sverige aldrig ger upp om vi blir angripet. Alla uppgifter om att motståndet ska upphöra är falska.

Höja lägstanivån

Broschyren beskriver Sofie Lindberg som ett sätt att höja lägstanivån för kunskap om beredskap.

– Alla har inte växt upp med kalla kriget och alla informationskampanjer som fanns då. Idag förväntas du kunna klara ett elavbrott i tre dygn utan att behöva ringa 112. Det kan bli en stor omställning mot vardagen för en del. Både Krisberedskapsveckan och broschyren är bra sätt för människor att få upp ögonen för hur kriser påverkar samhället, hur du själv kan förbereda dig men också hur du i samarbete med andra lättare klarar påfrestningar.

Läs broschyren Om kriget kommer från 1961 Pdf, 23.2 MB. och Om krisen eller kriget kommer från 2018.

Dela:
Publicerad 2018-05-28 Uppdaterad 2020-12-10