Sök

Sök
Sofia Taflin sitter och pluggar

Här kombineras teknik och försvar

Sofia Taflin gillar att jobba med både hjärnan och kroppen. Därför har hon valt att läsa officersprogrammet med inriktning mot militärteknik. Här blandar hon tekniknörderi med praktiska militärövningar.

Teknisk utrustning spelar en stor roll vid militära insatser. Oavsett om det handlar om användandet av en radar, en radio eller ett robotsystem så krävs interaktion mellan tekniken och personen som ska hantera den.

Om du läser militärteknik undersöker du just samspelet mellan tekniska system och militär personal. Du studerar nyttan av tekniken, vilka möjligheter och begränsningar den har.

En viktig aspekt är vad som krävs av personerna som ska hantera tekniken.

Intressen styrde valet

Sofia Taflin läser tredje terminen på officersprogrammet med militärteknisk inriktning och fördjupar sig nu i ämnet.

– Jag är väldigt tekniskt intresserad och gillar samtidigt att vara utomhus och jobba med kroppen. Jag sökte den här inriktningen eftersom jag ville kombinera mitt intresse för teknik med det militära, säger Sofia.

Var beredd på avancerad matte

Till en början har kursen innehållit mycket matte. Som student är det bra att vara beredd på att lägga en hel del tid på att räkna, menar Sofia.

Själv har hon tidigare läst elektroteknik på KTH och är van vid avancerad matematik. När vi träffas på Karlbergs slott har de just börjat gå in mer specifikt på militärteknik i undervisningen.

– Vi får en överblick över Försvarsmaktens tekniska system och hur vi kan använda tekniken på bästa sätt för att uppnå det vi vill. Det handlar mycket om att tänka taktiskt, säger Sofia.

Praktiska övningar roligast

Föreställ dig att din trupp har ett prestandamässigt svagare vapensystem än motståndaren, finns det då möjlighet att ändå gå segrande ur en strid?

Den typen av frågeställningar lyfts på föreläsningarna. Sofia Taflin tycker att den roligaste delen av undervisningen är när de får undersöka hur deras uträkningar och analyser står sig i praktiken.

– Det kan till exempel handla om att vi är ute i skogen i mörkret och testar hur bra vi ser med hjälp av en bildförstärkare. Stämmer det att vi upptäcker att en människa kommer emot oss på det avstånd som vi förväntat oss?

Nördiga diskussioner

På rasterna händer det ofta att Sofia och hennes studiekompisar snöar in sig på tekniska detaljfrågor.

– Alla är väldigt nördiga, säger Sofia och skrattar.

Vi sitter i en av de vackra salongerna med utsikt över Karlbergskanalen. Studenterna har möjlighet att sitta och plugga här men oftast väljer Sofia att sitta på sitt rum och läsa. Många av studenterna bor här och det skapar en speciell gemenskap.

– Det är lätt att bara knacka på någons dörr om man har en fråga och vi sitter ofta tillsammans efter lektionstid, säger Sofia.

Högre behörighetskrav

Antagningen till officersprogrammet innehåller flera steg med bland annat intervjuer och fysiska tester.

Vid sidan av militärteknik kan du välja att rikta in dig mot krigsvetenskap eller nautik. För att komma in på den militärtekniska inriktningen ställs särskilt höga krav.

Det krävs att du har läst naturvetenskapligt eller tekniskt program på gymnasiet, alternativt att du kompletterat med nödvändiga matte- och fysikkurser.

Idag är det elva av 130 officersstudenter som läser inriktningen. Det finns utrymme för att ta in ungefär det dubbla antalet.

– Fördelen med att vi är få är att lärarna är väldigt tillgängliga. Det är lätt att ställa frågor om det är något man undrar över. Dessutom är det stor efterfrågan på tekniskt utbildade officerare, det gör att det finns goda karriärmöjligheter, säger Sofia.

Just nu har Sofia siktet inställt på att bli ansvarig för de tekniska systemen på ett amfibieregemente.

– Längre fram är drömjobbet att arbeta med att utveckla befintliga eller nya vapensystem.

Långsam teknikutveckling

Att införa nya militärtekniska system sker inte i en handvändning. Även om det kan tyckas att teknikutvecklingen går snabbt i samhället i övrigt, har den historiskt sett gått långsammare inom det militära.

Det handlar dels om att systemen ofta är kostsamma att köpa in, dels att det krävs stora resurser för att utbilda personal som ska hantera de nya systemen. Därför krävs noggranna utvärderingar av nyttan med att byta ut befintlig teknik.

Det handlar också om psykologiska och sociala aspekter. Ibland tar det lång tid att acceptera användandet av ny teknik.

Peter Bull, teknologie doktor och docent i militärteknik på Försvarshögskolan, ger ett exempel:

– Efter att kulsprutan uppfanns i slutet av 1800-talet dröjde det lång tid innan den började användas i strid i Europa, det var som att det fanns en mental spärr för det, säger han.

Fokus på tekniken

De etiska och moraliska aspekterna av hur tekniken används kommer stundtals upp till diskussion under föreläsningarna.

Viktiga frågor, som studenterna framförallt har möjlighet att diskutera på djupet när de läser folkrätt. I den militärtekniska undervisningen ligger fokus främst på just tekniken.

Utöver att arbeta inom Försvarsmakten finns även andra karriärmöjligheter för studenterna som läser militärteknik.

– Det finns behov av kunskap om samspelet mellan teknik och verksamhet vid i stort sett alla myndigheter inom totalförsvaret. Försvarsindustrin har förstås också stora förtjänster av att anställa personer med den här utbildningen, säger Peter Bull.

För Sofia är dock valet givet.

– Jag ser framför mig en karriär inom försvaret. Jag vill ha ett aktivt, varierande yrke med bra kollegor, i en verksamhet som inte är vinstdrivande.

Sidinformation

Publicerad:
2018-02-12
Senast uppdaterad:
2022-05-06
Dela: