Sök

Sök
  • Start
  • Statsvetenskap ger världen som arbetsplats
Två tjejer

Statsvetenskap ger världen som arbetsplats

Susanna Zeko är idag ansvarig för policyfrågor på Internationella Handelskammaren. Hon drivs av att hjälpa företag att ta ansvar för miljö-, klimat och anti-korruptionsfrågor. Engagemanget och hennes internationella fokus startade på Försvarshögskolan.

Ansvarsfullt företagande i instabila områden

– Jag läste statsvetenskap med säkerhetspolitisk inriktning och en stor del av mitt nuvarande jobb handlar om att långsiktigt påverka politik och regler för internationellt företagande. En del i jobbet är att hjälpa näringslivet hitta modeller för ansvarsfullt företagande i länder som präglas av instabilitet. Det statsvetenskapliga perspektivet bär jag med mig i allt jag gör, berättar Susanna Zeko.

Hur kan en vanlig dag på jobbet se ut för dig?

– Arbetet med att skapa goda handelsmöjligheter för svenska företag gör att jag reser väldigt mycket. Ena dagen är jag i Bryssel, nästa i Paris och den tredje på kontoret i Stockholm. Jag arbetar i en internationell miljö med människor från världens alla hörn och branscher.

Hur var det att plugga på Försvarshögskolan?

– Det var spännande, lärorikt och väldigt utmanande! Utbildningens tydliga internationella fokus har hjälpt mig att förstå vikten av samverkan över gränser, och det är en ovärderlig kunskap när man jobbar med internationella policyfrågor.

Vad skulle du vilja säga till någon som funderar på att söka hit?

– Utbildningarna är uppskattade i både offentlig och privat sektor, och de är aktuella utifrån vad som händer i världen idag. Det globala klimatavtalet och hållbarhetsmålen aktualiserar problem, möjliga lösningar och etiska frågeställningar som inryms i Försvarshögskolans utbildningar.

Dela:
Publicerad 2018-02-12 Uppdaterad 2020-12-10