Sök

Sök
  • Start
  • Studierna ledde till FN
Porträtt på David Dymmel i stadsmiljö.

Studierna ledde till FN

David Dymmels intresse för världsfrågor startade tidigt. Hans internationella driv i kombination med studierna på Försvarshögskolan har idag tagit honom till en tjänst vid FN i New York med fokus på att förebygga kris och konflikt.

David ser sig själv som en gränslös världsmedborgare. I sitt arbete för FN:s utvecklingsprogram verkar han för att människor i krigs- och konfliktdrabbade områden världen över ska kunna återvända till ett normalt liv i ett fungerande samhälle.

Försvarshögskolan ett självklart val

– Jag studerade Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan. Och om man som i mitt fall är intresserad av samhällsfrågor och internationellt samarbete finns det ingen motsvarighet till Försvarshögskolans kurser. Valet var enkelt.

Hur var det att studera på Försvarshögskolan?

– Studierna gav mig alla förutsättningar för fördjupning inom ämnen som är efterfrågade på en internationell arbetsmarknad. Miljön var kreativ och inspirerande. Diskussionerna var utvecklande och vi pratade mycket om aktuella politiska frågeställningar och världshändelser.

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut för dig?

– Jag arbetar med att stötta våra landskontor så det är mycket videokonferenser, samordningsmöten med andra FN-organ och en hög med deadlines. Allt för att skapa största möjliga impact för de människor vi i slutändan hjälper. Jag reser också mycket och hjälper på plats mina landsbaserade kollegor i deras olika utmaningar.

Hur ser du på framtiden?

– Det finns alltför många viktiga saker att förbättra i vår värld för att inte sätta upp nya mål. Och jag vet att kunskaperna från Försvarshögskolan även fortsatt kommer vara en viktig pusselbit i det mesta jag gör. Min resa fortsätter.

Sedan den här artikeln skrevs har David gått vidare i sin karriär och jobbar numera på Försvarsmakten.

Läs mer om statsvetenskap och våra utbildningar i ämnet.

Dela:
Publicerad 2018-02-12 Uppdaterad 2020-12-10