ERROR: TypeError: null has no such function "getProfileImage"
  • Start
  • Rollspel på kandidatprogrammet
Studenter som simulerar en presskonferens.

Rollspel på kandidatprogrammet

Försvarshögskolan har en lång tradition av interaktiv pedagogik. Scenariobaserade spel har länge varit ett inslag på de militära utbildningarna, men också blivit allt vanligare på de civila kurserna och på kandidatprogrammet.

Sot-övningen, ett strategiskt, operativt och taktiskt beslutsspel, genomförs varje år med ungefär 120 studenter. 60 från statsvetarprogrammet och 60 från den högre officersutbildningen.

Det handlar om beslutsfattande under tidspress, gruppdynamik och förståelse för hur den svenska statsapparaten fungerar. Och kanske framför allt om det som Försvarshögskolan är bäst på, civil-militär samverkan.

Övningen har genomförts på Försvarshögskolan i över tio år och arbetet leds av 20 civila och militära lärare.

Som student får du lära dig att analysera politiska händelser och omvandla teoretiska kunskaper om hur en statsapparat fungerar till att själva agera i den politiska beslutsprocessen.

Civil och militär samverkan

–​ Studenterna ställs inför ett fiktivt scenario. I Östersjöområdet håller en konflikt på att eskalera. Sverige dras in i konflikten, och både civila och militära resurser måste användas och samverka, berättar Anders Oltorp, strategilärare, som tillsammans med analytikern Mats Koraeus har varit övningsledare.

– Deltagarna delas in i sex grupper som kallas täter. Varje tät spelar politisk stab respektive militär stab. De får organisera sig som regeringskansli och regering samt insats- och ledningsstab. Spelet drivs sedan framåt av en realistisk och styrd händelseutveckling. Men det är samtidigt dynamiskt. Täternas beslut påverkar spelets utveckling. Nästan vad som helst kan alltså hända, säger Anders Oltorp.

Högsta beredskapsläge

När vi besöker övningen är det tvinspelning av ett tal i EU-rådets kommitté för utrikes- och säkerhetspolitik.

Två studenter spelar Sveriges statsminister och ÖB. De berättar att Sverige nu är mål för väpnat angrepp, en robotmissil har träffat svenska vatten och Gotland är hotat.

Nu råder högsta beredskapsläge. Både militära och civila resurser är aktiverade.

Efter att talet spelats in får studenterna en kort feedback från sina lärare. Vad gick bra, vad gick mindre bra, gick budskapet fram?

Unik utbildningsform

Under övningen får studenterna också hantera presskonferenser, kartunderlag och förhandlingar. Före övningen har studenterna haft en veckas förberedelser med både seminarier och medieträning, och nu omvandlas alltså teorierna till praktik.

En av utmaningarna i övningen är att studenterna hela tiden får nya förutsättningar under spelets gång. Nya faktorer dyker upp och utvecklingen tar en plötsligt oväntad riktning. Flexibilitet och anpassning blir a och o.

När övningen går mot sitt slut har de sex täterna fått lotsa sitt land genom terrordåd, etniskt våld, politiska utspel från olika grupper, påtryckningar från internationella organisationer och andra stater, besvärliga frågor från journalister och krigsförklaringar.

Övningsformen, med sin höga grad av realism och praktiska inslag, finns inte på någon annan statsvetenskaplig utbildning i Sverige.

Puff bild
Statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet
Läs mer om statsvetenskap och våra utbildningar i ämnet.
Puff bild
Utbildning som leder till jobb
Statsvetaren Martin Rusners jobb är att förbereda organisationer för risker och kriser. Att rusta dem för det okända.