Sök

Sök
  • Start
  • Rollspel på kandidatprogrammet
Student som spelar utrikesminister blir intervjuad och filmad för att öva på att svara på frågor från journalister.

Rollspel på kandidatprogrammet

Försvarshögskolan har en lång tradition av interaktiv pedagogik. Scenariobaserade spel har länge varit ett inslag på de militära utbildningarna, men också blivit allt vanligare på de civila kurserna och på kandidatprogrammet.

SOT innebär strategisk operativ tillämpning, ett scenariospel som genomförs varje år. Under våren deltog 90 officerare från Stabsutbildningen och 40 statsvetarstudenter.

Det handlar om beslutsfattande under tidspress, gruppdynamik och förståelse för hur den svenska statsapparaten fungerar. Och kanske framför allt om det som Försvarshögskolan är bäst på, civil-militär samverkan.

Övningen har genomförts på Försvarshögskolan i snart tjugo år och arbetet leds av 20 civila och militära lärare.

Som student får du lära dig att analysera politiska händelser och omvandla teoretiska kunskaper om hur en statsapparat fungerar till att själva agera i den politiska beslutsprocessen.

Civil och militär samverkan

Studenterna ställs inför ett fiktivt scenario. I Östersjöområdet håller en konflikt på att eskalera. Sverige dras in i konflikten, och både civila och militära resurser måste användas och samverka.

Deltagarna delas in i åtta grupper som kallas täter. Studenterna och officerarna får organisera sig som regeringskansli och regering respektive en militär bedömandegrupp. Spelet drivs sedan framåt av en realistisk och styrd händelseutveckling. Men det är samtidigt dynamiskt. Täternas beslut påverkar spelets utveckling. Nästan vad som helst kan alltså hända.

Högsta beredskap

När vi besöker övningen är det tv-inspelning av ett tal till nationen.

Två studenter spelar Sveriges statsminister och ÖB. De berättar att Sverige nu är mål för väpnat angrepp, ett robotangrepp har genomförts mot svenskt territorialhav och Gotland är hotat.

Nu råder högsta beredskap. Både militära och civila resurser är aktiverade.

Efter att talet spelats in får studenterna en kort feedback från sina lärare. Vad gick bra, vad gick mindre bra, gick budskapet fram?

Unik utbildningsform

Under övningen får studenterna också hantera presskonferenser, kartunderlag och förhandlingar. Före övningen har studenterna haft både föreläsningar och medieträning. Föreläsningarna har bland annat handlat om kritisk infrastruktur, totalförsvar, operativ juridik, Ryssland, gråzonsproblematik och strategi. Nu omvandlas alltså teorierna till praktik.

En av utmaningarna i övningen är att studenterna hela tiden får nya förutsättningar under spelets gång. Nya faktorer dyker upp och utvecklingen tar en plötsligt oväntad riktning. Flexibilitet och anpassning blir a och o.

När övningen går mot sitt slut har de åtta täterna fått lotsa sitt land genom en situation som går från eskalerande gråzonsproblematik med påverkansoperationer, underrättelseinhämtning, cyberangrepp och sabotage via påtryckningar från internationella organisationer och andra stater till skärpt beredskap och väpnat angrepp. De har mötts av alltifrån besvärliga frågor från journalister till politiska utspel från olika grupper och krigsförklaringar.

Övningsformen, med sin höga grad av realism och praktiska inslag, finns inte på någon annan statsvetenskaplig utbildning i Sverige.

Dela:
Publicerad 2018-02-26 Uppdaterad 2022-02-07