Sök

Sök
  • Start
  • Framtidens officerare träffades i Japan
Officerstudenten Karoline Bladh tillsammans med en japansk officersstudent.

Framtidens officerare träffades i Japan

Karoline Bladh, som studerar på officersprogrammet, representerade nyligen Sverige på en internationell kadettkonferens i Japan.

Berätta Karoline, vad har du varit med om?

– Fem dagars intensivt och väldigt givande erfarenhetsutbyte med andra officersstudenter från hela världen! Totalt deltog 33 kadetter från 23 länder, plus de 2 000 japanska kadetterna som läser vid National Defense Academy där konferensen hölls.

Vad gick konferensen ut på?

– Syftet med konferensen, som hölls för 21:a året i rad, är att ge oss blivande officerare en egen arena där vi kan diskutera en del av de utmaningar vi kommer möta i framtiden. I år var temat ”To be leaders”. Hur ser vi i Sverige på officerens ledarskap och hur är det annorlunda från exempelvis Kinas syn?

Mycket olikheter?

– Det finns övervägande likheter länderna emellan. Trots att exempelvis Kina och Sverige har skillnader i vissa avseenden som hur man tolkar den militära professionen, så var länderna överens om att vi måste jobba tillsammans för att skapa en fredlig framtid. Slutsatserna vi kom fram till var att det behövs en ökad förståelse för internationellt samarbete, diplomati och kultur för att skapa goda relationer världen över.

Du hade själv en programpunkt – berätta!

– Alla deltagare från de ditresande länderna fick hålla tal på förberedda ämnen. Jag berättade om framtida säkerhetshot i just Sverige; spänningarna i Östersjöområdet, cyberhot och hur vi som militärt alliansfria samarbetar med andra länder.

Vilka är dina bestående intryck?

– Man förstår hur lika vi alla är. Synen på vad en officer är och ska uträtta är liknande oavsett från vilket land du kommer. Personligen har jag också fått ett nätverk världen över och förhoppningsvis flera vänner för livet.

– Jag fick exempelvis väldigt bra kontakt med min japanska värdkadett. Vi pratade mycket om skillnaderna mellan japansk och svensk officersutbildning. Det svenska systemet ger möjligheter att kombinera civilt och militärt liv, medan det japanska systemet verkar vara mer en blandning av militär grundutbildning och akademiska studier med tydlig hierarki som minskar risken för friktioner mellan kadetter.

Till sist – hur upplevde du Japan?

– Jag hann inte se så mycket mer än universitetsområdet, förutom under en dag då vi besökte Tokyo som är ganska överväldigande i sin storlek. Japanerna är väldigt vänliga och hjälpsamma och jag åker gärna dit igen, med mer turistfokus.

Vy över en gata i Japan.

Studenter från officersprogrammet har deltagit i The International Cadets’ Conference under de senaste fem åren. Varje vår ges en officersstudent möjlighet att närvara på konferensen.

Dela:
Publicerad 2018-04-25 Uppdaterad 2020-12-10