Sök

Sök

Yrke: beredskapssamordnare

Ida Stenvall har läst statsvetenskap vid Försvarshögskolan. Idag jobbar hon med totalförsvarsplanering och krisberedskap på Räddningstjänsten.

– Det bästa med mitt jobb är att jag har mycket frihet att göra det jag är intresserad av. Det område jag jobbar med, totalförsvaret, är enormt och det finns mycket som ännu inte är gjort, säger Ida Stenvall.

Räddningstjänsten är en fantastisk arbetsplats med stor gemenskap tycker hon. Här får Ida Stenvall jobba med en stor variation av arbetsuppgifter.

– Jag känner att jag kan påverka och hjälpa den enskilda medborgaren. Jag kommer bort från de stora teoretiska frågorna och jobbar med det som faktiskt påverkar människors vardag på en väldigt lokal nivå.

Fredstida krisberedskap

Förutom totalförsvar så jobbar hon även med det som kallas fredstida krisberedskap. Det kan vara allt från att hantera extraordinära händelser som kemiska attacker till avbrott i dricksvatten och elförsörjning. Det kan också handla om förtroende­kriser eller oväder.

— I somras hade jag fullt upp med skogsbränder, dricksvattenbrist och lantbrukare vars verksamhet led av torkan. Då jobbade vi i stab i hela länet och jag var samordnare på flera av områdena. Bland annat med att informera allmänheten om hot och risker.

Även nu under hösten fortsätter utvärderingen av sommarens särskilda arbete.

Studierna i statsvetenskapen tycker hon är helt nödvändiga för arbetet hon gör tillsammans med kommuner, länsstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Mest nytta har hon i analysarbetet. Kombinationen av statsvetenskapen och den militära förståelsen ger god insikt om hur olika aktörer fungerar och efter vilka principer.

– Det underlättar samverkan och klargör vilka ansvarsförhållanden som råder inom totalförsvaret, avslutar Ida Stenvall.

Sidinformation

Publicerad:
2019-02-22
Senast uppdaterad:
2022-01-31
Dela: