Sök

Sök
  • Start
  • ”Jag får göra märkbar skillnad”

”Jag får göra märkbar skillnad”

Om krig skulle bryta ut i Europa skulle män, kvinnor, pojkar och flickor påverkas olika. Just det är Linn Fridvalls expertområde: Hur vi bör använda genderperspektiv i nationellt och kollektivt försvar.

Det förändrade säkerhetsläget i Europa har gjort att fler länder, inklusive Sverige, börjat rusta upp sitt nationella försvar och därmed skiftat fokus från internationella insatser.

– Det handlar om att övertyga våra egna försvar att genderperspektiv behövs även på hemmaplan. Vi måste slå hål på myter om att genderperspektiv enbart handlar om kvinnor när det faktiskt handlar om att tillgodose alla olika gruppers säkerhetsbehov och därmed skydda hela civilbefolkningen, säger Linn Fridvall, som är analytiker på Nordic center for gender in military operations (NCGM) vid Försvarsmakten.

NCGM grundades av det nordiska försvarssamarbetet, Nordefco, för att förbättra de nordiska ländernas förmåga att implementera FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Idag är det ett kunskaps-och utbildningscenter för gender i militära operationer och är även ansvarig för den disciplinen inom hela Nato.

Varför har du sökt dig hit?

– Jag minns när vi hade en föreläsning om FN:s resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet på Försvarshögskolan med Martina Lindberg. Då fick jag upp ögonen för ämnet. Resolution 1325 och efterkommande resolutioner har förändrat hur vi ser på civilbefolkningens roll i konflikt och uppmärksammat hur militärens handlingar påverkar kvinnor, män, pojkar och flickor olika. NCGM jobbar med att öka förståelsen och kunskapen om detta främst hos militära aktörer genom kapacitetsutveckling och utbildning. Det arbete som centret utför innebär faktiskt förändring och jag har alltid strävat efter att ha ett jobb där jag får göra märkbar skillnad, säger Linn Fridvall.

Vad gör du om dagarna?

– Jag driver just nu ett projekt inom ”Collective defence and gender” som fokuserar på hur de nordiska länderna samt Nato ska implementera ett genderperspektiv i militära operationer och insatser som äger rum på eget territorium. Det förändrade säkerhetsläget i Europa har gett upphov till frågan om varför det behövs ett genderperspektiv i utvecklade demokratiska stater med full kapacitet att skydda sin civilbefolkning. Inom ramen för projektet har jag gjort mycket research och resor till Natos operationella högkvarter.

I september anordnade hon ett två dagar långt expertmöte på Natos strategiska högkvarter i Belgien. Mötet kommer bland annat resultera i en rapport och utveckling av ett koncept som kommer att övas på inom Nato.

Vilken nytta har du av din utbildning?

– Inriktningen mot säkerhetspolitik och krishantering är unik för Försvarshögskolan. Utöver innehållet i utbildningen har jag utvecklat en analytisk förmåga som varit jättebra för mitt nuvarande arbete. Det nätverk jag byggt genom studierna är också värdefullt. Eftersom många av Försvarshögskolans alumner mer eller mindre jobbar inom samma bransch kan vi utbyta erfarenheter, kunskap och kontakter med varandra.

Linn Fridvall

  • Ålder: 26
  • Program: Statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet
  • Examensår: 2016
  • Arbetar med: Analytiker på Nordic Center for Gender in Military Operations i Försvarsmakten
Dela:
Publicerad 2020-02-03 Uppdaterad 2022-01-31