Sök

Sök

Foto: Brian McGowan | Unsplash

Försvarshögskolans experter efterfrågade i Coronakrisen

På begäran arbetar just nu flera av Försvarshögskolans experter på regeringens kansli för krishantering. Det är krisledningsexperter från Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (CTSS) som bistår i arbetet med att hantera coronakrisen.

Det är krisledningsexperter från Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (CTSS) som bistår i arbetet med att hantera coronakrisen.

– Vi vet hur viktigt det är att snabbt kunna utöka sin krisorganisation så för oss är det en självklarhet att ställa upp och hjälpa till där det behövs, säger docent Fredrik Bynander, chef för CTSS som sedan ett par veckor tillbaka är tjänstledig från Försvarshögskolan för att ingå i kansliet för krishantering som ligger under justitiedepartementet.

Bynander har lång erfarenhet av att analysera och forska på kriser, men också av att utbilda i statsvetenskap med inriktning på krishantering samt att leda krisövningar med ledningsgrupper både i offentlig och privat sektor. Han har tidigare arbetat som chef för strategisk analys vid kansliet för krishantering.

Hur ser ditt uppdrag ut? Vad jobbar du med?

Det är skarpt läge nu och vi rycker in där det behövs. Jag har i uppdrag att stödja det strategiska arbetet på lite längre sikt, men tidsaxeln komprimeras i såna här lägen så vissa frågor gäller problem som är runt hörnet.

Vilka roller har dina medarbetare?

De stödjer både omvärldsbevakningen och det löpande analysarbetet. CTSS systemkunskaper kommer väl till pass när samverkan sker så brett som just nu. Alla jobbar stenhårt men ser fortfarande entusiastiska ut.

Skiljer sig den här krisen från andra som du har erfarenhet av eller studerat?

Jag har aldrig sett en sådan kompakt osäkerhet månader in i en händelse. Inga etablerade modeller verkar ge oss nyckeln till grundproblemen och följdverkningar uppstår varje timma. Den här situationen kommer förändra vårt samhälle i grunden.

Den här krisen drabbar alla i hela samhället – vilka är dina råd till oss?

Kura in er, det kommer att ta tid. Ha förtroende för att ekonomin kommer att kunna återstartas när vi gått igenom pandemifaserna. Om ni har kunskaper som är användbara i vården eller andra delar av samhällsinsatsen – svara på de upprop eller sätt upp er på de listor som cirkulerar som en del av samhällets respons på krisen.

Vilka råd ger du till alla som just nu arbetar i krisgrupper av olika slag?

Använd stabsmetodik, ta in kompetensen om den inte redan finns. Det här kommer ta månader så hushålla med personalresurserna. Tänk på att kommunicera med omvärlden hur ni tänker och vad ni gör – isolerade hjältedåd kan göra mer skada än nytta. Om man inte talar om vad man gör kan det uppstå koordineringsproblem och krockar med det andra gör.

Ta gärna en titt på det material om att leda i kriser, som tagits fram av The Australia and New Zealand School of Government (ANZSOG) i samarbete med bland annat oss på Försvarshögskolan. Du hittar det på ANZSOG:s webbplats.

Fakta regeringens krisorganisation

Inrikesministerns statssekreterare leder regeringens krishantering. Till sin hjälp har statssekreteraren en särskild chefstjänsteman och ett kansli för krishantering. Kansliet arbetar med att utveckla, samordna och följa upp Regeringskansliets krishantering. I chefstjänstemannens ansvar ingår också att se till att Regeringskansliet genomför nödvändiga förberedelser för ett krishanteringsarbete. Det kan handla om att tidigt uppmärksamma en situation som kan komma att utvecklas till en kris eller att genomföra utbildningar och övningar för att öka krishanteringsförmågan generellt. Kansliet för krishantering har en omvärldsbevakning som dygnet runt följer händelseutvecklingen både inom landet och internationellt. Kansliet ska kunna larma, ta fram samlad lägesinformation och en bild av hur samtliga enskilda händelser tillsammans påverkar samhället. Efter en kris ska kansliet kunna följa upp och utvärdera det genomförda arbetet.

Källa: regeringen.se

Mer läsning

"Att kunna leda i kris blir allt viktigare" - om vårt nya masterprogram Ledarskap och ledning för försvar, krishantering och säkerhet.

Fokus på smygande kriser - Klimatförändringar, pandemier och cyberattacker. Det är exempel på så kallade smygande kriser som om de inte hanteras i tid kan få förödande konsekvenser.

Våra utbildningar i krishantering

Statsvetenskap med inriktning på krishantering och säkerhet - kandidatprogram.

Ledarskap och ledning för försvar, krishantering och säkerhet - masterprogram

Politik, säkerhet och kris - masterprogram

Innovation, försvar och säkerhet - masterprogram

Uppdragsutbildning

Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar

Se alla våra utbildningar

Sidinformation

Publicerad:
2020-04-07
Senast uppdaterad:
2023-09-20
Dela: