Sök

Sök
Kadett på övning Officersprogrammet vt 23.

Helikopterperspektiv i krigsspelet Vårflod

Flygvapenkadett Andrea Johansson på Officersprogrammet deltog i krigsspelet Vårflod, och summerar här sina intryck av tredagarsövningen.

Hur motsvarades dina förväntningar på krigsspelet?

– Mina förväntningar på övningen överträffades. Vi möttes av en kursledning och lärarlag som tillät oss att pröva våra egna tankar och idéer, vilket väckte ett stort engagemang hos studenterna. Jag såg personligen mest fram emot att se den stora helheten ur ett helikopterperspektiv – hur marinen och flygvapnet lyckas samordna sin verksamhet och hur Försvarsmaktens vapengrenar blir den stora helhetliga organisationen.

Vad hade du för roll under dagarna?

– Jag var planeringschef i flygvapnet. Min uppgift var att planera framtida operationer utifrån mottagen högre chefs order och målbild. Min uppgift var även att försöka förutse framtiden tillsammans med min planeringsstab, och att samordna operationer med marinen. Jag arbetade även nära gruppen för genomförande. Jag som planeringschef och genomförandechefen samarbetade med varandra och marinen och förde dialoger kring potentiella handlingsalternativ för både nutid och framtid.

Vad var mest utmanande under krigsspelet?

– Det var frågorna kring den långsiktiga planeringen. Vad är det vi behöver förhålla oss till som vi inte ser ännu, och som kommer ställa oss inför utmaningar i framtiden? Och kopplat till detta: Hur ska vi samordna operationer mellan vapengrenarna för att möta en oviss framtid i rätt tid med tillräckliga förmågor? Inom övningen behövde vi även bemanna roller inom både taktisk och operativ nivå, vilket ställde oss inför utmaningen att planera, genomföra och utvärdera på egen hand som grupp.

Nämn något du uppskattade särskilt med övningen.

– Jag uppskattade att majoriteten av kadetterna klev in i denna övning med ett öppet sinne och en vilja att samarbeta för att lösa utmaningar. Jag uppskattar även att kursledning och lärarlaget tog ett kliv tillbaka, och lät oss komma fram till lösningar på utmaningar på egen hand för att bygga vidare på vår egna erfarenhetsbank.

Berätta lite om vad man upplever under såna här dagar.

– Jag upplevde att gruppen gick in i övningen med inställningen att se det som verklighet, vilket medför känslor som stress, adrenalin och frustration, men även lycka! Med hjälp av den här inställningen uppfattar man helt enkelt övningen som mer verklighetstrogen och tar den på ett större allvar, vilket även breddar förståelsen för utmaningar som man kan ställas inför i verkligheten.

Vad var roligast under hela krigsspelet?

– Det som var svårast och mest utmanande var även det som var roligast. Att få samordna och samverka mellan vapengrenarna för att nå den stora helheten har både varit roligt och väldigt givande. Att också få den här stora möjligheten till handlingsfrihet av lärarlaget och kursledningen var en utmaning, men även det som var mest givande och en av de roligaste aspekterna under dessa dagar.

Vad tar med dig från övningen?

– Det viktigaste jag har lärt mig är att det inte bara krävs att man har en bred utbildning som officer, utan även förmågan till att arbeta tätt med många olika individer och mellan ledningsnivåerna inom organisationen. En officers ledarskap genomsyras av bred kompetens och genuinitet.

Skulle du rekommendera att man fortsätter med den här typen av övning?

– Ja, för att den ger alla kadetter ett grundläggande helhetsperspektiv om hur verksamheten samordnas mellan vapengrenarna i praktiken. I det här scenariot samordnades marinen och flygvapnet, och det skulle vara ännu mer givande att även inkludera armén för att få det stora helhetsperspektivet av Försvarsmakten som helhet. För vi är inte en hel försvarsmakt om inte alla vapengrenar samordnas och arbetar tillsammans för att nå effekt.

Sidinformation

Publicerad:
2023-11-06
Senast uppdaterad:
2023-11-30
Dela: