Sök

Sök

Strategisk reservofficerskurs

Det här är en kurs för reservofficerare i den strategiska ledningsnivån inom totalförsvaret. Fokus i kursen är systemförståelse på en övergripande strategisk nivå.

Om kursen

Kursens syfte är att utveckla och orientera dig i den övergripande, strategiska, nationella nivån kopplat till svensk säkerhetsstrategi och försvarsdoktrin. Med en ökad strategisk kompetens och förmåga kommer du att ha bättre förutsättningar att bidra inom egen organisations uppgifter i totalförsvaret.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är reservofficer med så kallat nollavtal eller till dig som är reservofficer och som är på väg att lämna din krigsplacering i Försvarsmakten. Du bör ha en roll i totalförsvaret eller i näringslivet med uppdrag eller anknytning till totalförsvarsviktig verksamhet. Du bör ha genomfört Försvarshögskolans Taktisk stabskurs (TSK) alternativt tidigare Högre Reservofficerskursen (H ROK), FHS ROK eller motsvarande.

Upplägg och omfattning

Kursen omfattar två veckors heltidsutbildning och äger rum på vardagar under dagtid på Försvarshögskolan i Stockholm. Vissa förkunskaper krävs och innan kursen startar kan du få genomföra självstudier via vår lärplattform.

Kursen genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av Försvarsmakten.

Kursanmälan

Strategisk reservofficerskurs 2023 planeras att genomföras vecka 48 och vecka 49. Ansökningsperioden är öppen och stänger den 9 maj.

Ansök till kursen här.

Dela: