Sök

Sök

Ledarskapsutbildningar vid Försvarshögskolan

Våra ledarskapsutbildningar eftersträvar ledarskap som inspirerar, och riktar sig till alla chefer som vill nå sin fulla potential.

Det finns många studier kring ledarskap och på Försvarshögskolan bedriver vi vår egen forskning. Detta förmedlar vi i våra utbildningar, så att du kan tillämpa kunskapen i din vardag. Du återvänder till din arbetsplats med större insikt och konkreta verktyg som skapar bättre relationer. Det tror vi inte bara gynnar din organisation i längden, utan samhället i stort.

Våra ledarskapsutbildningar har en bred målgrupp. Några är specifikt avsedda för högre chefer med flera nivåer under sig men de flesta är öppna för chefer på alla nivåer i organisationer där ledaren har ett intresse av att leda framgångsrikt – på ett sätt som inspirerar.

Puff bild
Strategiskt ledarskap på den internationella samhällssäkerhetsarenan
Ledarskapsprogram för dig som jobbar med totalförsvar-, krishanterings- och säkerhetspolitiska frågor internationellt.
Strategisk chefsutveckling
Strategisk chefsutveckling (SCU)
Strategisk chefsutveckling är en ledarskapsutbildning för chefer på hög strategisk nivå inom offentlig förvaltning, näringsliv och organisationer. Det...
Puff bild
UGL – utveckling av grupp och ledare
UGL är en ledarskapsutbildning för dig som vill utveckla dig själv som ledare och medarbetare. Kursen hjälper dig att förstå hur grupper fungerar därm...
Puff bild
Utvecklande ledarskap – UL
Ett utvecklande ledarskap är när ledaren har en ledarstil som utvecklar sina anställda. Därigenom kan du uppnå en effektivare organisation där medarbe...
Puff bild
Indirekt ledarskap – att leda genom andra
Indirekt ledarskap (IL) är för dig som har en eller flera organisatoriska nivåer mellan dig och medarbetarna. Du kan till exempel sitta i ledningsgrup...
Puff bild
Handledarsidor
Här hittar du som handledare i våra utbildningskoncept information om utbildningar, möten och publikationer.
Puff bild
Bra att veta
Våra konceptutbildningar UGL, IL och UL är samtliga vetenskapligt grundade och varumärkesskyddade. För att säkerställa detta har Försvarshögskolan lic...
Puff bild
Koncepten UGL, UL och IL
Utbildningarna grundar sig på Försvarshögskolans ledarskapsmodell. Tillsammans ger de dig en unik kombination utifrån ett helhetsperspektiv på ledarsk...
Puff bild
Historia och bakgrund
UGL vilar på teorier inom psykologi, sociologi, socialpsykologi och pedagogik. Den senaste omfattande revideringen skedde 2008, därefter har det genom...
Dela: