Sök

Sök

Totalförsvarsjuridik

Våra utbildningar i totalförsvarsjuridik tar dig från grundläggande juridik och begrepp kopplat till totalförsvar, till en avancerad nivå där du tillämpar totalförsvarsjuridiken med stor förtrogenhet.

Vad är totalförsvarsjuridik

Totalförsvarsjuridik är samlingsnamnet för området som analyserar, forskar och utbildar med fokus på regelverk för totalförsvaret, både det civila och det militära försvaret.

Totalförsvarsjuridiken behandlar främst rättsområdena statsrätt, konstitutionell rätt, förvaltningsrätt och internationell rätt inklusive dess nationella tolkningar. Begrepp som krig och krigsfara, höjd beredskap, fullmaktslagar, väpnad konflikt, väpnat angrepp och krigets lagar (internationell humanitär rätt) hanteras och analyseras utifrån officiella tolkningar och tillämpningar från riksdag, regering och myndigheter.

Totalförsvarsjuridik är ett rättsområde som utgör en hybrid av internationella och nationella regelverk som reglerar samhällets hantering av krig och krigsfara från lokal, regional och nationell nivå.

Utbildningstrappa

Försvarshögskolan har tagit fram ett utbildningskoncept som både innehållsmässigt och målgruppsanpassat förmedlar en utveckling i progression från en grundläggande förkunskapsnivå, där du som deltagare utvecklar faktakunskap genom att gå igenom grundläggande juridik och begrepp kopplat till totalförsvar, till en avancerad nivå där förtrogenhet med totalförsvarsjuridiken uppnås i tillämpningen.

Utbildningar

Visa fler

Jurister utbildade för samhällskris

Kursen Juridisk rådgivning vid kris genomfördes vid Försvarshögskolan i Stockholm under fyra intensiva, lärorika och "SALTy" dagar.

Föreläsning i Sverigesalen, studenter bakifrån. Ämnesbild Folkrätt

Seminarium om folkrätten i totalförsvaret

Beslutsfattare och jurister inom totalförsvaret deltog i ett heldagsseminarium om totalförsvarsjuridik med fokus på folkrätt.

Progressionsmodell för totalförsvarsjuridik

Klicka på bilden för att se en stor nedladdningsbar bild.
Bilden illustrerar progressionen i utbildningstrappan och i listan nedan ser du vilka utbildningar som är aktuella.

Passed node is not renderable
Passed node is not renderable
Dela: