Sök

Sök

Tema: Covid-19-pandemin

Sedan covid-19-pandemin bröt ut i början av 2020 har forskare vid Försvarshögskolan studerat olika aspekter av pandemin, som krishantering, krisberedskap och samverkan. Här samlar vi populärvetenskapliga artiklar om forskning inom området.

Ny analysmodell visar nyanser i internationella medienarrativ

I en studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Cooperation and Conflict analyserar forskare vid Försvarshögskolan hur Sverige skildrades i internationell media under coronapa...

Begränsad effekt för strategiska berättelser om covid-19

Hur har USA och Kina spridit strategiska berättelser om sig själva och varandra under covid-19-pandemin? Det tittar forskare närmare på i en artikel som publicerats i tidskriften Contempora...

Sveriges coronastrategi under luppen

I en studie som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften World Medical and Health Policy analyserar Arash Heydarian Pashakhanlou fem av Folkhälsomyndighetens omdebatterade åtgärde...

Konsten att föreställa sig smygande krisers konsekvenser

I boken Understanding the Creeping Crisis utforskas olika former av fenomenet smygande kriser, med aktuella exempel från bland annat hanteringen av covid-19-pandemin. – Vi resonerar kri...

Parallella kriser försvårar covid-19 relaterade beslut inom vård- och omsorg

I en artikel som publicerats i Socialmedicinsk tidskrift undersöker forskare vid Försvarshögskolan hur media framställer olika typer av beslut inom vård- och omsorgssektorn till följd av cov...

”Fältsjukhuset” i Älvsjö – rekordbygget som ingen ville ha?

Tydligt ledarskap och befälsrätt är avgörande för att samverkan ska fungera i kris. Det visar en ny rapport från Försvarshögskolan som undersöker hur den interna och externa samverkan funger...

Hanteringen av covid-19 i Sverige ur ett juridiskt perspektiv

En ny artikel i Svensk Juristtidning beskriver vilka rättsliga åtgärder som vidtogs i Sverige i samband med coronapandemin i våras, samt vilka lärdomar som kan dras inför framtiden. Några sl...