Sök

Sök

Tema: Covid-19-pandemin

Sedan covid-19-pandemin bröt ut i början av 2020 har forskare vid Försvarshögskolan studerat olika aspekter av pandemin, som krishantering, krisberedskap och samverkan. Här samlar vi populärvetenskapliga artiklar om forskning inom området.

Begränsad effekt för strategiska berättelser om covid-19

En ny studie undersöker hur USA och Kina spridit strategiska berättelser om sig själva och varandra under covid-19-pandemin, samt i vilken omfattning dessa berättelser har fått fäste och för...

Sveriges coronastrategi under luppen

Universitetslektor Arash Heydarian Pashakhanlou har analyserat fem av Folkhälsomyndighetens omdebatterade åtgärder under coronapandemin. – Sverige har ju fått mycket kritik för sin mjukare...

Konsten att föreställa sig smygande krisers konsekvenser

I boken Understanding the Creeping Crisis utforskas olika former av fenomenet smygande kriser, med aktuella exempel från bland annat hanteringen av covid-19-pandemin.

Parallella kriser försvårar covid-19 relaterade beslut inom vård- och omsorg

I en ny artikel undersöker forskare vid Försvarshögskolan hur media framställer olika typer av beslut inom vård- och omsorgssektorn till följd av covid-19 pandemin.

”Fältsjukhuset” i Älvsjö – rekordbygget som ingen ville ha?

Tydligt ledarskap och befälsrätt är avgörande för att samverkan ska fungera i kris. Det visar en ny rapport från Försvarshögskolan.

Hanteringen av covid-19 i Sverige ur ett juridiskt perspektiv

En ny artikel i Svensk Juristtidning beskriver vilka rättsliga åtgärder som vidtogs i Sverige i samband med coronapandemin i våras, samt vilka lärdomar som kan dras inför framtiden.

Dela:
Hjälpte informationen dig?