Sök

Sök
Finnish and Swedish marines practice amphibious operations with other NATO allies in northern Norway.

Foto: Nato

Tema: Nato

Här hittar du intervjuer med några av våra forskare där de belyser olika aspekter av Nato utifrån aktuell forskning, bland annat om Natomedlemskapets konsekvenser för Sveriges identitet som stat och strategiförändringar efter Nato- och EU-medlemskap.

Strategiska samtal: Sverige och Nato

Vilka blir de största förändringarna för Sverige när det gäller utformandet av det civila och militära försvaret? Vad förväntar sig Nato av oss, hur påverkas våra internationella relationer och vilka blir de största utmaningarna? Detta är några av de frågeställningar som diskuterades av våra forskare och experter vid panelsamtalet som genomfördes den 6 mars 2024.

Aktuellt