Sök

Sök
samtal i mässen

Doktorandhandbok

Att gå forskarutbildning innebär att, under handledning, ägna sig åt ett forskningsprojekt som leder till doktorsexamen. I forskarutbildningen ingår kurser samt författande av en doktorsavhandling. Utbildningen är fyra år och regleras i en individuell studieplan.

Försvarshögskolan bedriver forskarutbildning inom området Försvar, krishantering och säkerhet.

Här finns fyra forskarutbildningsämnen: Krigsvetenskap, Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet, Militärhistoriasamt Ledarskap och ledning. Mer information om området och forskarutbildningsämnena hittar du här.

Innehåll

Doktorandhandboken beskriver kortfattat vilka krav och regler som styr forskarutbildningen, d.v.s. vad som gäller vid ansökan om plats på forskarutbildningen såväl som vilka regler som styr tiden som doktorand. Här finns Försvarshögskolans regelverk och styrdokument samt organisation och ett kortare avsnitt om kvalitetsarbetet.

För generella frågor om forskarutbildning vid Försvarshögskolan: fus@fhs.se

Sidansvarig: Birgitta Mattsson
Publicerad 2019-04-04 Uppdaterad 2024-03-04