Sök

Sök

Kurser, hantering

Här beskrivs processen för att ta fram forskarutbildningskurser.

  • Läskurser hanteras med blankett som finns i doktorandhandboken och behöver ingen kursplan. Ifylld och underskriven blankett skickas till Birgitta för inläggning av poäng i LADOK (som individuellt åtagande) och arkivering. Detta sker efter att kursen är klar och både SR och examinator ska skriva under. I fall av tidsnöd kan det räcka med ok per mejl till Birgitta. Blanketten kommer under hösten att utvidgas med sida för lärandemål.
  • Alla övriga forskarutbildningskurser, både obligatoriska kurser och andra (både för doktorander antagna vid FHS och kurser för externa doktorander), ska ha kursplan som fastställs av KUS efter beredning av ÄR i samråd med SR/forskarutbildningsansvarig. Här finns inga särskilda stoppdatum men kursplanen ska vara beslutad och klar innan kursen startar. Dessa kursplaner ska inte gå via forskningsutskottet utan direkt till KUS.
  • Regler och anvisningar för utformning av kursplaner har dnr Ö 580/2020 och finns här
Sidansvarig: Birgitta Mattsson
Publicerad 2019-04-04 Uppdaterad 2024-01-02