Sök

Aktuella doktorandkurser

Här presenteras aktuella doktorandkurser som ges på Försvarshögskolan.

Forskning i känsliga kontexter: etik och sekretess (7,5 högskolepoäng)
Nästa kurstillfälle: ej fastställt
Kursansvarig: ej fastställt
KursplanPDF

Metod (15 högskolepoäng)
Nästa kurstillfälle: april - juni 2021
Kursansvarig: Kersti Larsdotter
Kursplan

Försvarsplanering (7,5 högskolepoäng)
Nästa kurstillfälle: ej fastställt
Kursansvarig: ej fastställt
KursplanPDF

Krigsvetenskaplig teori (15 högskolepoäng)
Nästa kurstillfälle: ej fastställt
Kursansvarig: ej fastställt
Kursplan

Krishantering (7,5 högskolepoäng)
Nästa kurstillfälle: oktober - november 2021
Kursansvarig: Magnus Ekengren och Eva-Karin Olsson
Kursplan

Statsvetenskaplig teori (15 högskolepoäng)
Nästa kurstillfälle: januari - mars 2021
Kursansvarig: Ronnie Hjorth
Kursplan

Säkerhetspolitik (7,5 högskolepoäng)
Nästa kurstillfälle: september - oktober 2021
Kursansvarig: Linus Hagström och Charlotte Wagnsson
Kursplan

Publicerad 2019-08-20 Uppdaterad 2021-06-17