Sök

Sök

Dokument för forskarutbildning

Här hittar du regler, stöd- och styrdokument som berör forskarutbildning.

Start

Här finns dokument och regler som styr utlysning av doktorandtjänster, antagning av doktorander och stöd i hur den processen går till. Här finns även regler för hur det går till när doktorand som börjat sina studier vid annat lärosäteflyttas över till FHS.

Studieplaner

Varje forskarutbildningsämne har en Allmän studieplan (ASP) som reglerar utbildningens innehåll och utformning. Om de uppdateras finns även de gamla versionerna kvar så länge det finns doktorander som är antagna till dem. Alla doktorander som vill kan begära att bli överflyttade till den senast versionen av. Om du vill veta skillnaden mellan de olika versionerna så kontakta ditt ämnets studierektor.

Kurser

Vid varje lärosäte finns regler för hur kurser tas fram och hur kursplanerna ska utformas. Om man läst kurser innan utbildningens start kan de i vissa fall tillgodoräknas, regler för detta hittar du här. Läskurser hanteras med ett förenklat förfarande, genom en blankett som finns här.

Anställning och finansiering

Här finns övergripande beslut som rör olika aspekter av själva anställningen. Bland annat finns här regler för förlängning av doktorandtjänst inklusive hantering av förtroendeuppdrag, indragning av resurser, institutionstjänstgöring och doktoranderna lönetrappa. Dessutom finns här rektors övergripande beslut om antal doktorandplatser per ämne.

Under utbildning

Antal timmar handledning per år regleras såväl som kraven på examinatorer. Här finns även en blankett för byte av handledare.

Disputation

En disputation ska planeras i god tid. Forsknings- och utbildningsnämnden fastställer betygsnämnd efter förslag från ämnesråd och forskningschefen fastställer tid och plats. Här finns även information om själva avhandlingen, checklista som alla som på något sätt är inblandade i disputationen kan ha användning för, samt en mall för betygsnämndens protokoll och beslut omhantering av kostnader.

Extern finansiering ("samverkansdoktorand")

Samverkansdoktorand är en doktorand som har kvar sin ordinarie anställning men där arbetsgivaren medger att personen kan ägna sin tid åt forskarutbildning. Detta regleras då med ett avtal. Här finns avtalsmall och ett dokument med information om vad detta innebär. Både mallen och dokumentet finns både på svenska och engelska.

Övergripande

Här finns ett dokument som beskriver ansvar och rollfördelning mellan dekan, studierektorer och doktorandansvariga.

Sidansvarig: Birgitta Mattsson
Publicerad 2021-01-06 Uppdaterad 2024-06-13