Sök

Läskurser

Forsknings- och utbildningsnämndens beslut angående läskurser inom FHS forskarutbildning.

Vid sitt sammanträde 9 september 2020 beslutade FoUN enligt följande:

§ 15 Hantering av läskurser inom forskarutbildningen

Nämnden beslutar att kurser på forskarutbildningsnivå som inte involverar undervisning, så kallade läskurser, hanteras genom individuella åtaganden.

Läskurser ska ingå i individuell studieplan (ISP) och dokumenteras via blankett för läskurser som finns här. Word Blanketten signeras av respektive forskarutbildningsämnes studierektor och lämnas sedan till FUS för registrering i LADOK som individuellt åtagande.

Publicerad 2021-01-06 Uppdaterad 2021-02-08